Bli kontaktperson

Om du har tid möjlighet och engagemang att under några timmar i veckan över tid stödja en annan vuxen människa som har bekymmer så är du välkommen med din intresseanmälan.

Uppdraget

Du får en mindre ekonomisk ersättning för din betydelsefulla hjälp. Det är värdefullt om du har möjlighet att vara ett långsiktigt stöd om behovet finns, samtidigt som det är viktigt att veta att syftet med kontakten är att den du hjälper ska bli självständig.


Uppdraget till dig som kontaktperson till en vuxen medmänniska kan till exempel innebära att du:

  • stöttar en person som har varit utsatt för våld i en nära relation och som till följd av detta har blivit ensam och isolerad, samt att etablera nya sociala kontakter.

  • stöttar en ung person vars föräldrar inte är tillgängliga, ut i vuxenlivet genom att vara en förebild, finnas till hands, visa hur man sköter ett hushåll, och uppmuntra till skola eller sysselsättning och andra positiva sociala aktiviteter.

Kontakta oss

Du kan göra en intresseanmälan via vår e-tjänst: Intresseanmälan kontaktperson vuxna Länk till annan webbplats.


Kontakta kommunens kontaktcenter så hjälper de dig vidare till en handläggare som kan berätta mer om att vara kontakperson.

Sidan uppdaterades