Stöd till dig som är vuxen

Ibland är livet komplicerat och som vuxen kan man behöva prata med någon utomstående för att få hjälp.

Individ- och familjesupporten

 

För dig över 18 år finns vi till hjälp för:

 

  • personer med beroende och missbruk, samt anhöriga.
  • våldsutsatta i nära relation, samt anhöriga.
  • våldsutövare i nära relation.
  • föräldrar och andra närstående till barn under 18 år.

Du kan få fem fria samtal, utan registrering och vi arbetar på ditt uppdrag, vilket betyder att vi pratar om det som är viktigt för dig under dessa samtal. Kontakt med Individ- och familjesupporten är kostnadsfri. Vi har sekretess men omfattas av anmälningsplikt, som alla som arbetar med barn.


Du når oss på telefon: 0451–26 88 60.

 

Tyvärr medger inte socialtjänstlagen att man kan ha många samtal utan att dessa dokumenteras och följs upp. Det innebär att under eller efter dina fem samtal, får du ta ställning till om vi ska avsluta eller om du vill ansöka om fortsatt hjälp.


Det betyder att vi finns vid din sida och att vi tillsammans med dig hjälper till att göra en ansökan på vår myndighetsdel. När du sedan har fått samtalen beviljade, så kommer vi att dokumentera det vi tillsammans kommer fram till under våra möten, för att vi ska kunna följa upp så att du får det du behöver.

 

Misstänker du att du har en beroendeproblematik?

Symtomen på ett beroende kan vara många. Ofta påverkar det ens hälsa och inte sällan leder det till problem med relationer, lögner och svårigheter att klara utbildning eller arbete.

 

Hos oss kan du få kostnadsfri information, rådgivning och individuell samtalsbehandling. Här kan du träffa läkare, specialistsjuksköterska, kurator, socionom och ungdomsbehandlare.

Kontakta oss direkt på telefon: 0451-418 36.

Det finns hjälp att få för ditt beroende. Socialförvaltningens mottagningsenhet är alltid de som tar emot och är din första kontakt när du söker hjälp. De skriver ner det du vill ha hjälp med för att sedan kontakta en socialsekreterare som kontaktar dig. Tillsammans pratar ni er fram till vilka behov du har och vilken form av hjälp du behöver.

Kontakta oss på telefon telefon 0451- 26 70 50

Telefontider: Måndag till fredag, klockan 10-11.30 samt 13- 14:30

12 stegsprogram

Ibland kan det räcka med att man får träffa någon för samtal, eller gå i ett mer omfattande strukturerat 12 stegsprogram och då och då händer det att man behöver vara på ett hem för vård och boende för att bryta sitt beroende. Vi strävar efter att behålla kontakten med dig oavsett vad du behöver för hjälp, och därför är vi måna om att erbjuda hjälp så nära ditt hem som möjligt för att du ska slippa byta goda kontakter.


Fenix öppenvård

I Hässleholm har vi Fenix öppenvård för dig som är vuxen och vill bli fri från ditt beroende av alkohol/narkotika och eller läkemedel.

Vi ser beroendet som en sjukdom som behöver adekvat behandling. Det kan ske i grupp eller enskilt.

 

Behandlingshem

Kommunen har även ett behandlingshem, Novagården, för män och kvinnor över 18 år med missbruksproblem. Novagården erbjuder strukturerad vardag med utgångspunkt från ett veckoschema. Syftet med placering på Novagården är att finna viljan att ta ansvar över sin egen livssituation och bibehålla ett nyktert och drogfritt liv.

Sidan uppdaterades