Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Unga som begår brott

När du som ung är misstänkt för ett brott kan socialtjänsten ge dig stöd och hjälp. Här beskrivs olika stödinsatser och påföljder som kan bli aktuella i kontakten med socialtjänsten och rättssystemet.

Socialtjänsten är med vid polisförhör

När du kallas till förhör hos polisen är oftast en socialsekreterare med för att fånga upp dina behov. Om du inte mår bra, har problem hemma, i skolan, med kompisar, med narkotika eller liknande finns det hjälp att få. När det finns anledning för socialtjänsten att känna oro kring din situation inleds en utredning för att kartlägga dina behov och föreslå hjälpinsatser.


Medling vid ungdomsbrott

Medling är ett frivilligt möte mellan en person som erkänt ett brott och den som blivit utsatt. Mötet sker tillsammans med en neutral, särskilt utbildad medlare. Medlingen ska vara bra för båda och målet är att minska brottets negativa konsekvenser.


Under medlingen är det deltagarna som ska prata med och lyssna på varandra. Medlaren är där för att se till att det görs med respekt. Innan mötet bedömer medlaren om medling är lämligt i er situation för att det ska bli bra för båda. Medlaren förbereder er var för sig, håller i strukturen för mötet och är en säkerhet för att det ska gå bra.


Medling kan användas vid många typer av brott som till exempel misshandel, olaga hot, rån, skadegörelse och stöld. Deltagarna får möjlighet att prata om hur de ska förhålla sig till varandra i framtiden och vad som är en rimlig gottgörelse.

Du får möjlighet att berätta om din upplevelse och vilka konsekvenser brottet fått. Du får ta ansvar för dina handlingar och göra det du kan för att gottgöra den som drabbats. Det kan hjälpa dig att gå vidare och inte hamna i kriminalitet igen.

Du får möjlighet att berätta om din upplevelse och vilka konsekvenser brottet fått. Du kan ställa frågor direkt till gärningspersonen. Ett möte kan hjälpa dig att minska eventuell rädsla, lämna händelsen bakom dig och må bättre.

Om du har frågor kring medling eller är intresserad av att delta i medling så kontakta kommunens medlingssamordnare på telefon: 0451-26 72 55

Vad händer om jag blir dömd?

Om du är över 15 år kan du dömas för de brott du begått. Om du är under 21 år får du ett lindrigare straff än om du varit vuxen och dömts för samma brott. Ungdomar kan dömas till ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning och sluten ungdomsvård. Ofta har socialtjänsten lämnat ett yttrande till åklagaren innan rättegången där de beskriver din situation, dina behov och vad som kan vara en lämplig konsekvens av brottet för dig.

Döms du till ungdomsvård har socialtjänsten och domstolen bedömt att du har ett särskilt vårdbehov. Din socialsekreterare har tillsammans med dig och dina föräldrar tagit fram en vårdplan för hur vården ska se ut. Det kan till exempel handla om att du ska gå ett påverkansprogram för ungdomar med kriminalitet, träna impulskontroll eller gå i behandling för missbruksproblem.

Ungdomstjänst betyder att du döms att göra oavlönat arbete och gå i ett antal samtal för att reflektera över din situation. Det är socialtjänsten som ser till att påföljden blir verkställd. Du kan dömas till 20–150 timmars ungdomstjänst beroende på vilket brott det handlar om hur gammal du är. Arbetet ska göras utanför skoltid på en lämplig arbetsplats. Har du egna förslag eller speciella intressen försöker socialtjänsten hitta en arbetsplats som möter dina önskemål i den mån det går.

Är du mellan 15–17 år kan du dömas till ungdomsövervakning om du begått ett allvarligt brott eller upprepad brottslighet. Det innebär att du får bära fotboja under 6–12 månader samt har förbud att använda alkohol och narkotika. Din frihet att röra dig som du vill begränsas. Till exempel kan du förbjudas att lämna hemmet under helgkvällar och helgnätter eller förbjudas att vara på vissa platser. Under strafftiden ska du ha regelbunden kontakt med en koordinator från Kriminalvården och det kan även innebära olika stödinsatser från socialtjänsten.

Är du mellan 15–18 år och begått ett allvarligt brott kan du dömas till sluten ungdomsvård. Det gäller för brott som annars skulle ha gett fängelse. Du är då inlåst på ett särskilt ungdomshem under en tidsbegränsad tid.

Om du begått ett mindre allvarligt brott kan åklagaren i vissa fall besluta om straffvarning. Det innebär att åklagaren inte väcker åtal, i stället kallas du till ett möte med åklagaren. Det ställs krav på dig att vara skötsam och inte begå nya brott. Om du skulle begå ett nytt brott kan det väckas åtal för både det nya och det tidigare brottet.

Blir du dömd i domstol och är under 18 år hamnar du i belastningsregistret i 5 år. Är du över 18 år hamnar du registret i 10 år. Om du får en straffvarning finns du i registret i 3 år.

Mer information

Om du vill veta mer om hur processen går till då du blir kallad till domstol kan du klicka in på följande länk: Kallad till domstol - Sveriges Domstolar Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades