Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Kommunalt samarbete för stöd till barn och unga

Hässleholms kommuns har ett förvaltningssamarbete mellan skola, socialtjänst och omsorg för dig som är under 18 år och dina anhöriga. Samarbetet kallas Tre förvaltningar och finns till för att alla barn och unga i Hässleholm ska ges en möjlighet till en bra start i livet. Tillsammans kan vi bättre se till att ditt bästa ska komma i första hand oc du har det du har rätt till, så som det står i FN:s Barnkonvention.

Vi hittar lösningar med dig i fokus!

I samarbetet kan barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen hitta nya sätt att jobba tillsammans för ditt bästa. I Hässleholm är vi överens om detta, politiker, chefer och medarbetare.


Exempel på Tre förvaltningars gemensamma processer är:

  • ELoF (Elev, Lärande och Familj), ett team som arbetar med problematisk frånvaro i skolan på individnivå.
  • Team 3, som arbetar individbaserat för samsyn kring barn och unga som är i behov av stöd från minst två förvaltningar.
  • YAM (Youth Aware of Mental health), ett utbildningsprogram med fokus på mental ohälsa och suicid för elever i åk 8.
  • STÅ (Samordnade Tidiga Åtgärder), en gruppinsats med utgångspunkt i en skolas specifika problematik för att förebygga negativa tendenser och skadliga attityder.
  • Utökat barnstödsteam, som arbetar med handledning till förskolepersonal för att tidigt upptäcka riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer kring förskolebarn.


De flesta processerna initieras via en av förvaltningarna. Tre förvaltningar arbetar även med samverkan kring kompetensutveckling, för att skapas en gemensam kunskapsbas inom områden som är viktigt för alla tre förvaltningar. Kontakta kommunen för mer information om Tre förvaltningar eller dess processer.

Sidan uppdaterades