Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00Tf. verksamhetschef
Elisabet Mineur
Telefon: 0451-26 74 13

Här hittar du telefonnumren till de olika hemtjänstområdena Öppnas i nytt fönster.

Biståndshandläggare

Telefon: 0451- 26 70 00


Skicka meddelande till

Stöd enligt socialtjänstlagen efter sjukhusvistelse

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Om du behöver hjälp efter utskrivning från sjukhuset kan du eller anhörig/närstående säga till personal på avdelningen att planering önskas inför utskrivning. Det är bra om du/ni redan innan vet vad du skulle behöva hjälp med. Sjukhuset meddelar därefter biståndshandläggare i kommunen att planering önskas. Kommunen, slutenvården, och primärvården har ett gemensamt datasystem där informationen delges.

Vem kan ansöka?

Det är bara Du som kan ansöka, anhöriga/närstående kan endast förmedla önskemål dvs göra en anmälan. Du kan dock lämna samtycke till att någon annan för din talan vid en planering, detta gör du antingen via telefonkontakt med biståndshandläggare eller ber att sjukhuset skriver att du ger samtycke till att planering sker med en namngiven person.


Planering inför utskrivning

Planering inför utskrivning kan ske med kort varsel. Biståndshandläggare rättar sig efter information från sjukhuset, om när du beräknas vara medicinskt färdigbehandlad eller bedöms vara faktiskt medicinskt färdigbehandlad. Med detta innebär att en läkare bedömt att du inte längre är i behov av sjukhusvård, men kan vara i behov av fortsatt hjälp efter utskrivning.


Hur går planeringen till?

Planering inför utskrivning sker oftast via telefon, men kan vid inläggning på vissa avdelningar i Hässleholm ske via videomöte. Vid planering via telefon ringer vi Dig genom din mobil eller genom avdelningens telefon. Vid videomöte bokar biståndshandläggare planering genom personal på avdelningen, som i sin tur meddelar Dig.


Vid telefonplanering kan vi ringa anhörig eller närstående efter samtalet med dig, 3-partssamtal fungerar ej tekniskt. Om Du hellre vill att någon anhörig/närstående ska föra Din talan kan du be avdelningen förmedla samtycke till kontakt med den personen. Personal på avdelningen skriver då i det gemensamma systemet att samtycke finns, och att planeringen överlåts till den av Dig utsedde personen.


Vid planeringen går vi igenom Ditt behov och bedömning görs av biståndshandläggare om hur Ditt behov bedöms kunna tillgodoses. Du har alltid rätt att önska och ansöka om särskild insats, men det är biståndshandläggare som fattar beslut enligt socialtjänstlagen om vilken eller vilka insatser som kan bli aktuella utifrån omsorgsnämndens antagna riktlinjer. Korttidsvistelse kan beviljas om biståndshandläggare bedömer att ditt behov av stöd ej går att tillgodose i hemmet genom hemtjänstinsatser och hjälpmedel.


Vad händer efter planeringen?

Efter planering är det hemområdet, dvs hemtjänst och/eller rehab/hemsjukvård som meddelar avdelningen när hemgången planeras. Detta utifrån vilken hjälp Du ska ha och när hemområdet kan påbörja hjälpen. Om du beviljas korttidsvistelse kvarstannar du på avdelningen till information ges genom det gemensamma systemet om var och när korttidsplats kan beredas.

Sidan uppdaterades