Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Enhetschef

Lars Mårtensson
Telefon: 0451-26 70 95

 

Enhetschef

Jenny Jönsson
Telefon: 0451-26 62 55

Rehabenheten

Telefon 0451-266758

E-post rehabenheten@hassleholm.se

Rehabilitering och hjälpmedel

Om du har råkat ut för en sjukdom eller en skada som begränsar dig i din vardag, så kan du få rehabilitering i hemmet. Målet är att du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt, med eller utan hjälpmedel.

Trygg och säker hemma

Rehabiliteringsverksamheten vänder sig till dig som har svårt att klara dina dagliga sysslor i hemmet, eller i din närmiljö. Rehabiliteringen är till för att du ska känna dig trygg och säker hemma och för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.


Råd, stöd och träning

Rehabilitering kan vara ett sätt för dig att få råd, stöd och träning i ditt hem och i din närmiljö. Personalen som hjälper dig med din rehabilitering fokuserar på dina individuella behov. Om du behöver hjälpmedel för att klara vardagen bättre, så får du låna det.


Hjälpmedel inför operation

Du som behöver hjälpmedel inför en planerad operation får gärna höra av dig direkt när du har fått en operationstid. På så vis kan du få dina hjälpmedel i god tid.

Vanliga frågor

Om du eller din närstående har behov av rehabilitering eller hjälpmedel kan du ansöka om det hos rehabenheten. Du når oss via telefon.


Telefon

Tid

Telefonnumer

Mån-fre
Kl. 08.00-11.00

0451-26 67 58Mån-fre
Kl 11.00-16.00

0451-26 70 00


Hjälpmedel lånas ut kostnadsfritt men för att vi ska kunna bedöma ditt behov behöver du betala en avgift.

Avgifter för vård och omsorg Öppnas i nytt fönster.

Om du har behov av rehabilitering i hemmet så kan du kontakta rehabenheten via telefon. Du kommer då att få hjälp av en arbetsterapeut, eller av en fysioterapeut för att kunna få de hjälpmedel som du behöver.


Kontaktuppgifter Rehabenheten

Telefon: 0451-26 67 58

Det enklaste sättet är att kontakta rehabenheten är via telefon. Du kan då få hjälp av en arbetsterapeut eller en fysioterapeut (sjukgymnast) att ta reda på vilka hjälpmedel du behöver.


Vissa hjälpmedel hanteras av Region Skåne. Det gäller exempelvis elrullstolar, syn- och hörselhjälpmedel, vissa hjälpmedel för kommunikation och medicinsk behandling samt ortopedtekniska hjälpmedel. För att få hjälp med dessa är det alltså till den regionala sjukvården som du ska vända dig.

 

Kontaktuppgifter till Rehabenheten

Telefon: 0451-26 67 58

Om du har hjälpmedel hemma som du inte längre har behov av, så ska hjälpmedlet återlämnas till omsorgsförvaltningen. Återlämnandet bör ske inom tre veckor efter det att ditt behov av hjälpmedlet har upphört. Också om du uppmanas att återlämna ditt hjälpmedel, bör det ske inom tre veckor.


Du lämnar tillbaka dina hjälpmedel till hjälpmedelsverksamheten på Kanslihusvägen 6 i Hässleholm. Verksamheten har öppet alla dagar i veckan kl 07.00-19.00.

Om du inte själv har möjlighet att lämna in dina hjälpmedel så kan du få hjälp med detta av Hjälpmedelsverksamheten. Det kostar i så fall 1,17 procent av årets prisbasbelopp. Avgiften för hämtning av hjälpmedel ingår inte i högkostnadsskyddet.

 

Om du däremot behöver hjälp med upphämtning av lift eller säng, så kostar det inget. Det gör det inte heller om du behöver byta din lift eller säng mot ett nytt hjälpmedel, eller om du behöver hjälp att flytta dem till en ny bostad.

 

Du kan kontakta en hjälpmedelsassistent på telefon: 0451-26 75 66. Du kan också ringa våra förrådshanterare på 0451-26 75 67 om du har några frågor.

Avgifter för vård och omsorg Öppnas i nytt fönster.

Inom rehabenheten arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter. De arbetar i nära samarbete med hemtjänst, sjuksköterskor och biståndshandläggare. Deras uppgift är att hjälpa dig att hitta lösningar som kan underlätta i ditt dagliga liv.

Sidan uppdaterades