Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Enhetschef

Lars Mårtensson
Telefon: 0451-26 70 95

 

Enhetschef

Jenny Jönsson
Telefon: 0451-26 62 55

Rehabenheten

Telefon 0451-266758

E-post rehabenheten@hassleholm.se

Rehabilitering och hjälpmedel

Om du har råkat ut för sjukdom eller skada som begränsar dig i din vardag kan du få rehabilitering i hemmet. Målet är att du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt, med eller utan hjälpmedel.

Rehabiliterings­verksamheten vänder sig till dig som har svårigheter och problem i hemmet eller i närmiljön. Rehabiliteringen är till för att du ska känna dig trygg och säker hemma och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Genom rehabilitering kan du få råd, stöd och träning i ditt hem och i din närmiljö. Rehabiliteringsteamet fokuserar på dina samlade behov utifrån din målsättning. Om du behöver hjälpmedel för att klara vardagen bättre får du låna det av oss.

Vanliga frågor

Om du eller din närstående har behov av rehabilitering eller hjälpmedel kan duAnsök  ansöka om det hos rehabenheten. Beskriv ditt behov så utförligt som möjligt i blanketten nedan. Skicka blanketten med e-post till rehabenheten. Enheten tar emot ditt ärende och återkommer till dig.


Ansök om rehabilitering eller hjälpmedel Pdf, 183 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 183 kB)

Hjälpmedel lånas ut kostnadsfritt men bedömningen av hjälpmedelsbehovet debiteras enligt avgiften för hemsjukvård. Läs mer om avgifter. Öppnas i nytt fönster.

Har du behov av rehabilitering i hemmet kan du kontakta rehabenheten via telefon eller e-post. Enheten tar då emot ärendet och fördelar det till berörd arbetsterapeut eller fysioterapeut.

 

Kontakta rehabenheten på 0451-266758 eller e-post. Ibland uppstår det telefonkö då många kontaktar oss. Om du inte når oss på telefon ber vi dig att försöka igen lite senare eller maila oss så återkommer vi.

Kontakta rehabenheten via telefon eller mail. Hjälpmedel ordineras utifrån dina individuella behov. Det är arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter och sjuksköterskor som bedömer dina behov i samråd med dig.


Elrullstolar, syn- och hörselhjälpmedel, vissa hjälpmedel för kommunikation och medicinsk behandling samt ortopedtekniska hjälpmedel är Region Skånes ansvar oavsett personens ålder, liksom alla hjälpmedel till personer under 20 år.

 

Kontaktuppgifter Rehabenheten

Telefon: 0451-266758

E-post: rehabenheten@hassleholm.se

När behovet av ett utlånat hjälpmedel inte längre finns ska detta lämnas till omsorgsförvaltningen. Normalt bör hjälpmedlet återlämnas inom tre veckor efter att man uppmanats om detta.


Återlämning av hjälpmedel ska göras till hjälpmedelsverksamheten på Kanslihusvägen 6, 281 35 Hässleholm. De har öppet alla dagar i veckan kl 07.00-19.00.

Hjälpmedelsverksamheten hjälper till med hämtning av hjälpmedel till en kostnad av 1,17 procent av årets prisbasbelopp Öppnas i nytt fönster.. Avgiften för hämtning av hjälpmedel ingår inte i högkostnadsskyddet.


Upphämtning av liftar och sängar kostar inget. Det kostar inte heller något när dessa hjälpmedel byts mot ett annat eller när det ska förflyttas till en annan bostad.

 

Kontakta hjälpmedelsassistent på telefon 0451-26 75 66 eller förrådshanterare på 0451-26 75 67 vid frågor.

Inom rehab arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter. De arbetar i nära samarbete med hemtjänst, sjuksköterskor och biståndshandläggare. De kan hjälpa till att hitta lösningar som kan underlätta i ditt dagliga liv.

Sidan uppdaterades