Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Enhetschef

Lars Mårtensson
Telefon: 0451-26 70 95

 

Enhetschef

Jenny Jönsson
Telefon: 0451-26 62 55

Rehabenheten

Telefon 0451-266758

E-post rehabenheten@hassleholm.se

Rehabilitering och hjälpmedel

Om du har råkat ut för sjukdom eller skada som begränsar dig i din vardag så kan du få rehabilitering i hemmet. Målet är att du ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt, med eller utan hjälpmedel.

Rehabiliterings­verksamheten vänder sig till dig som har svårigheter och problem i hemmet eller i närmiljön. Rehabiliteringen är till för att du ska känna dig trygg och säker hemma och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Genom rehabilitering kan du få råd, stöd och träning i ditt hem och i din närmiljö. Rehabiliteringsteamet fokuserar på dina samlade behov utifrån din målsättning. Du som har behov kan få låna hjälpmedel för att klara vardagen bättre.

Vanliga frågor

Har du behov av rehabilitering i hemmet så kan du kontakta rehabenheten via telefon 0451-266758 alternativ ta kontakt via e-post: rehabenheten@hassleholm.se. Enheten tar då emot ärendet och fördelar det till berörd arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Inom rehab arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter. De arbetar i nära samarbete med hemtjänst, sjuksköterskor och biståndshandläggare. De kan hjälpa till att hitta lösningar som kan underlätta i ditt dagliga liv.

Kontakta rehabenheten via telefon 0451-266758 alternativ ta kontakt via mail: rehabenheten@hassleholm.se.

 

Hjälpmedel ordineras utifrån dina individuella behov. Det är arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter och sjuksköterskor som bedömer dina behov i samråd med dig.


Elrullstolar, syn- och hörselhjälpmedel, vissa hjälpmedel för kommunikation och medicinsk behandling samt ortopedtekniska hjälpmedel är Region Skånes ansvar oavsett personens ålder, liksom alla hjälpmedel till personer under 20 år.

Hjälpmedel lånas ut kostnadsfritt men bedömningen av hjälpmedelsbehovet debiteras enligt avgiften för hemsjukvård. Läs mer om avgifter. Öppnas i nytt fönster.

När behovet av ett utlämnat hjälpmedel inte längre finns ska detta återlämnas till omsorgsförvaltningen. Normalt bör hjälpmedlet återlämnas inom tre veckor efter att man uppmanats om detta.

 

Återlämning av hjälpmedel ska göras till hjälpmedelsverksamheten på Kanslihusvägen 6, 281 35 Hässleholm. De har öppet alla dagar i veckan kl 07.00-19.00.

Hjälpmedelsverksamheten kan ombesörja hämtning av hjälpmedel till en kostnad av 1,17 procent av årets prisbasbelopp. Läs mer om årets prisbasbelopp. Öppnas i nytt fönster. Avgiften för hämtning av hjälpmedel ingår inte i högkostnadsskyddet.


Undantaget avgift för hämtning av hjälpmedel gäller liftar och sängar. Debitering sker inte heller när något

av dessa hjälpmedel byts mot ett annat eller när det ska förflyttas till en annan bostad.


Vid frågor kontakta hjälpmedelsassistent på telefon 0451-26 75 66 eller förrådshanterare på 0451-26 75 67.

Sidan uppdaterades