Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00Tf. verksamhetschef
Elisabet Mineur
Telefon: 0451-26 74 13

Här hittar du telefonnumren till de olika hemtjänstområdena Öppnas i nytt fönster.

Biståndshandläggare

Telefon: 0451- 26 70 00


Skicka meddelande till

Stöd i hemmet

För de flesta är det en trygghet att kunna bo kvar hemma. För dig som på grund av ålder eller funktionsnedsättning fått svårare att klara av vardagsbestyr finns det stöd och hjälp att få.

Så här ansöker du

En biståndshandläggare ser till att du får den hjälp och stöd du behöver. Du kommer i kontakt med biståndshandläggare via kommunens Kontaktcenter. Biståndshandläggaren och du bokar in ett hembesök där du får berätta mer om din situation. Utifrån det samtalet matchar biståndshandläggaren dina behov med det stöd du kan få.


Så här överklagar du

Om du fått avslag på din ansökan, har du rätt att överklaga. Det ska göras inom tre veckor från  att du fått beslutet. Om du vill ha hjälp med din överklagan kan du kontakta kommunens Kontaktcenter.

 

Kontakta oss

Du når kommunens Kontaktcenter på 0451 - 26 70 00.

Sidan uppdaterades