Hässleholms kommun

Medling vid ungdomsbrott

Medling är ett frivilligt möte mellan dig som har erkänt ett brott och den som har blivit utsatt. På mötet är det med en särskilt utbildad medlare, som är inte tar ställning för någon av er. Medlingen ska vara bra för båda och målet är att minska brottets negativa konsekvenser.

Under medlingen är det du och den utsatta som ska prata med och lyssna på varandra. Medlaren är där för att se till att ni pratar med respekt för varandra. Innan mötet bedömer medlaren om medling är lämpligt i er situation för att det ska bli bra för båda. Medlaren förbereder er var för sig, håller i mötet och är en säkerhet för att det ska gå bra.

Medling kan användas vid många typer av brott som till exempel misshandel, olaga hot, rån, skadegörelse och stöld. Du och den utsatta får möjlighet att prata om hur ni ska förhålla er till varandra i framtiden och vad som är en rimlig gottgörelse.

Om du har frågor om medling, eller är intresserad av att delta i medling kontaktar du kommunens medlingssamordnare på telefon 0451-26 72 55.

Medling för dig som har blivit utsatt för ett brott

Du får möjlighet att berätta om din upplevelse och vilka konsekvenser brottet fått. Du kan ställa frågor direkt till gärningspersonen. Ett möte kan hjälpa dig att minska eventuell rädsla, lämna händelsen bakom dig och må bättre.

Medling för dig som har begått ett brott

Du får möjlighet att berätta om din upplevelse och vilka konsekvenser brottet fått. Du får ta ansvar för dina handlingar och göra det du kan för att gottgöra den som drabbats. Det kan hjälpa dig att gå vidare och inte hamna i kriminalitet igen.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: