Hässleholms kommun

Påföljder för ungdomsbrott

Följande påföljder kan du som är ungdom och döms för brott dömas till

Om du blir dömd till ungdomsvård har socialtjänsten och domstolen bedömt att du har ett särskilt vårdbehov. Din socialsekreterare har tillsammans med dig och dina föräldrar tagit fram en vårdplan för hur vården ska se ut. Det kan till exempel handla om att du ska gå ett påverkansprogram för ungdomar med kriminalitet, träna impulskontroll eller gå i behandling för missbruksproblem.

Ungdomstjänst betyder att du blir dömd att göra oavlönat arbete och gå i ett antal samtal för att reflektera över din situation. Det är socialtjänsten som ser till att påföljden blir verkställd. Du kan bli dömd till 20–150 timmars ungdomstjänst, beroende på vilket brott det handlar om och hur gammal du är. Du ska göra arbetet utanför skoltid på en lämplig arbetsplats. Har du egna förslag eller speciella intressen försöker socialtjänsten hitta en arbetsplats som möter dina önskemål i den mån det går.

Om du är mellan 15–17 år kan du bli dömd till ungdomsövervakning om du har begått ett allvarligt brott eller upprepad brottslighet. Det innebär att du får bära fotboja under 6–12 månader samt har förbud att använda alkohol och narkotika. Din frihet att röra dig som du vill begränsas. Till exempel kan du förbjudas att lämna hemmet under helgkvällar och helgnätter eller förbjudas att vara på vissa platser. Under strafftiden ska du ha regelbunden kontakt med en koordinator från Kriminalvården och det kan även innebära olika stödinsatser från socialtjänsten.

Om du är mellan 15–18 år och begått ett allvarligt brott kan du bli dömd till sluten ungdomsvård. Det gäller för brott som annars skulle ha gett fängelse. Du är då inlåst på ett särskilt ungdomshem under en tidsbegränsad tid.

Om du har begått ett mindre allvarligt brott kan åklagaren i vissa fall besluta om att du ska få straffvarning. Det innebär att åklagaren inte väcker åtal, i stället kallas du till ett möte med åklagaren. Det ställs krav på dig att vara skötsam och inte begå nya brott. Om du skulle begå ett nytt brott kan det väckas åtal för både det nya och det tidigare brottet.

Blir du dömd i domstol och är under 18 år hamnar du i belastningsregistret i 5 år. Är du över 18 år hamnar du registret i 10 år. Om du får en straffvarning finns du i registret i 3 år.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: