Hässleholms kommun

Det händer när du blir dömd för ett brott

Om du är över 15 år kan du bli dömd för de brott som du har begått. Om du är under 21 år får du ett lindrigare straff än om du hade varit vuxen och blivit dömd för samma brott.

Du som är ungdom kan bli dömd till ungdomsvård, ungdomstjänst, ungdomsövervakning eller sluten ungdomsvård. Ofta har socialtjänsten lämnat ett yttrande till åklagaren innan rättegången där de beskriver din situation, dina behov och vad som kan vara en lämplig konsekvens av brottet för dig.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: