Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Tandvård

Region Skåne erbjuder avgiftsfri bedömning av munhälsan, rådgivning för daglig munvård och nödvändig tandvård med avgift inom ramen för hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Syftet är att förbättra munhälsan för äldre och sjuka.

Du är berättigad till tandvårdsstöd om du:

  1. Är en person som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för och som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.
  2. Är en person som får varaktig och omfattande hemsjukvård. 
  3. Är en person som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
  4. Är en person som bor i egen bostad och har ett varaktigt behov av omfattande personlig omvårdnad under större delen av dygnet, det vill säga minst 3 gånger/dygn samt antingen tillsyn under natten eller larm. Detta ska gälla oavsett vem som genomför omvårdnaden.

 

Det är biståndshandläggare, LSS-handläggare och sjuksköterskor i kommunen som bedömer behovet och utfärdar intyg.

Vanliga frågor

Bor du i ditt eget hem och har ett omfattande behov av vård- och omsorgs­insatser, har en psykisk sjukdom som har varat i mer än ett år eller om du omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade) så kan din biståndshand­läggare utfärda ett ­­­intyg om tandvårdsstöd åt dig som skickas till Region Skåne.

Bor du på ett av Hässleholms kommuns äldreboenden har du rätt till tandvårdsstöd. Det är sjuksköterskan på boendet som utfärdar ­intyget och Region Skåne ansvarar för att skicka ut tandvårdskort samt utför tandvården.

Sidan uppdaterades