Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Patientnämnden

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Patientnämnden är till för dig som har frågor, synpunkter eller klagomål när det gäller

  • hälso- och sjukvården (inklusive habilitering, rehabilitering, hjälpmedel och tolktjänst för döva med flera)
  • vården inom kommunerna enligt avtal
  • folktandvården och den privattandvård som Region Skåne finansierar

Om du inte är nöjd med vården, bemötandet eller omhänder-tagandet som du har fått så tala med personalen eller chefen där du behandlas/vårdas. Om du tycker att det känns svårt att diskutera direkt med personalen så vänd dig till patientnämnden.

Patientnämnden ska enligt lagen:

hjälpa patienter/vårdtagare att få den information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården. Patientnämnden ska

  • främja kontakterna mellan patienter/vårdtagare och personal.
  • hjälpa patienter/vårdtagare att vända sig till rätt myndighet.
  • rapportera iakttagelser och avvikelser, som är av betydelse för patienten/vårdtagaren, till vårdgivare och vårdenheter.
  • rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner åt patienter inom psykiatrisk tvångsvård och patienter som isoleras enligt smittskyddslagen.

Nämndens uppgift är rådande och den har inga disciplinära befogenheter

Politiker och tjänstemän i Patientnämnden har tystnadsplikt. När du vänder dig till Patientnämnden får du kontakt med någon av tjänstemännen på nämndens kansli i Kristianstad eller Lund.

Sidan uppdaterades 2020-10-19