Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada inom vården kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Patientskada

Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i patientskadelagen.


  • undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  • fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
  • felaktig diagnos
  • överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  • olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
  • ordination av läkemedel i strid med föreskrifter


Gör en skadeanmälan

Om du drabbas av en patientskada vid hälso- och sjukvård utförd av Hässleholms kommun har du möjlighet att vända dig direkt vårt försäkringsbolag Kommunassurans. Gör en skadeanmälan genom att fylla i blanketten på deras hemsida och skicka in den till Kommunassurans. Du har också möjlighet att be oss att hjälpa dig med att anmäla skadan.

Blankett för skadeanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Hässleholms kommun bedriver hälso- och sjukvård inom till exempel hemsjukvård, på äldreboenden, enligt socialtjänstlagen, i habiliteringsverksamhet och inom ramen för elevhälsan. Patientförsäkringen gäller ofta även när en utförare utför hälso- och sjukvården på kommunens uppdrag.

Sidan uppdaterades