Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Tf. medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Birgitta Ljungbeck
Telefon: 0451-26 88 21

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.
MAS ansvarar för att all vård, behandling och rehabilitering som ges i kommunens regi följer lagstiftningen. 

All vård, behandling och rehabilitering ska vara av god och säker kvalitet och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

MAS ansvarar bland annat för att patienter får en säker vård och behandling.


I ansvaret ingår:


• Att journaler förs och hanteras enligt patientdatalagen.


• Att läkemedelshantering och delegering av ansvar inom hälso- och sjukvård är förenat med säkerhet för patienten.


• Att utforma riktlinjer för hälso- och sjukvård och tillse att personalen följer de författningar och föreskrifter som gäller.


• Lex Maria-hantering och samarbete med Socialstyrelsen och IVO, Inspektionen för vård och omsorg. 


Mer detaljer hittar du i Hälso- och sjukvårdslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades 2020-10-19