Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Ansvarsfördelning kommun och landsting

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Region Skåne och Hässleholms kommun har ett delat ansvar för sjukvården för dig som bor i kommunen.

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för hemsjukvården. Den vänder sig till dig som inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral.

Vården ges av sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut eller sjukgymnast. 

Hemsjukvården i kommunen gör det möjligt för personer med långvarig sjukdom eller funktionshinder att vårdas i det egna hemmet eller i särskilda boendeformer i stället för på sjukhus.

Region Skånes ansvar

Region Skåne ansvarar för sjukvård och behandlingar vid sjukhus, vårdcentraler och i vissa fall i det egna hemmet.
 
Kommunen har inga egna läkare. Om du behöver få kontakt med läkare så vänd dig i första hand till din vårdcentral eller till din egen "husläkare". 

 

Besök 1177 vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller ring 1177 för att få hjälp med att hitta rätt i vården.

Vårdplanering

När du är inlagd på sjukhus och behöver hjälp eller utökad hjälp i hemmet så har du rätt att få en vårdplanering. Vårdplaneringen görs för att du ska få den hjälp som du behöver efter din sjukhusvistelse.

Vid vårdplaneringen deltar du, dina anhöriga om du så vill, hälso- och sjukvårdspersonal och biståndsbedömare.


På vårdplaneringen pratar ni om din situation och det görs en bedömning om vilken hjälp du behöver.

Sidan uppdaterades 2020-10-19