Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Sjukvård och tandvård

Hemsjukvård och rehabilitering är vård i ditt eget hem och kan erbjudas till dig som inte kan ta dig till din vårdcentral själv eller med hjälp av assistans/ledsagare, på grund av sjukdom eller funktionshinder.

Hemsjukvård och rehabilitering erbjuds till dig som inte kan ta dig till din vårdcentral själv eller med hjälp av assistans/ledsagare, på grund av sjukdom eller funktionshinder. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård för personer som:

  • bor i särskild boendeform eller vistas på korttidsplats
  • bor i bostad med särskild service enligt LSS
  • vistas i dagverksamhet
  • har behov av hemsjukvård


Kommunens ansvar

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar hemsjukvård, rehabilitering samt habilitering och hjälpmedel utifrån vissa regler. Ansvaret omfattar alla personer som får bostadsbehovet tillgodosett enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).


Ansvaret för sjukvården är uppdelat mellan kommunen och Region Skåne. Kommunen ansvarar för hemsjukvård, rehabilitering samt habilitering och hjälpmedel utifrån vissa regler. På 1177 får du mer information om vilken sjukvård som Region Skåne erbjuder på vårdcentraler och sjukhus. Det är dit du ska vända dig om du vill träffa en läkare.

Sidan uppdaterades