Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Tandvårdsstöd

I Region Skåne kan du få en gratis bedömning av din tandhälsa och rådgivning om hur du ska sköta din dagliga munvård. Du kan även få nödvändig tandvård inom ramen för hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Syftet är att förbättra munhälsan för dig som är äldre eller har en sjukdom.

Tandvårdsstöd kan ges till dig som:

  1. Är en person som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för och som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser.
  2. Är en person som får varaktig och omfattande hemsjukvård. 
  3. Är en person som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
  4. Är en person som bor i en egen bostad och har ett varaktigt behov av omfattande personlig omvårdnad under större delen av dygnet, det vill säga minst 3 gånger per dygn, samt antingen tillsyn under natten eller larm.


Det är biståndshandläggare, LSS-handläggare och sjuksköterskor i kommunen som bedömer behovet och utfärdar intyg.

Vanliga frågor

Bor du i ditt eget hem och har ett omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser, har en psykisk sjukdom som har varat i mer än ett år eller om du omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) så kan din biståndshandläggare utfärda ett intyg om tandvårdsstöd åt dig som skickas till Region Skåne.

Om du bor på ett av Hässleholms kommuns äldreboenden så har du automatiskt rätt till tandvårdsstöd.

Sidan uppdaterades