Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada inom vården kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Patientskada

Patientskada är en personskada som uppstår genom någon av de situationer som beskrivs i patientskadelagen:

 

  • under pågående undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  • på grund av fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
  • om du får en felaktig diagnos
  • om du smittas av en smitta som leder till infektion i samband med en undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  • om du råkar ut för ett olycksfall som sker i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, eller under sjuktransport, eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
  • efter ordination av läkemedel i strid med föreskrifter


Gör en skadeanmälan

Om du drabbas av en patientskada i samband med ett besök inom den kommunala hälso- och sjuvkvården så har du möjlighet att vända dig direkt vårt försäkringsbolag, Kommunassurans. Hos dem kan du göra en skadeanmälan genom att fylla in deras blankett och skicka in dem till dem. Du kan också be kommunen om hjälp med att anmäla skadan.

Blankett för skadeanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Hässleholms kommun bedriver hälso- och sjukvård inom till exempel hemsjukvård, på äldreboenden, enligt socialtjänstlagen, i habiliteringsverksamhet och inom ramen för elevhälsan. Patientförsäkringen gäller ofta även när en utförare utför hälso- och sjukvården på kommunens uppdrag.

Sidan uppdaterades