Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Sjukvård i hemmet

Hemsjukvård och rehabilitering innebär att du får vård i ditt eget hem och finns till för dig som har svårt att själv, eller tillsammans med en assistent/ledsagare, ta dig till en vårdcentral.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda detta till dig som:

  • bor på ett äldreboende eller vistas på en korttidsplats
  • bor i bostad med särskild service enligt LSS
  • deltar i dagverksamhet
  • har behov av hemsjukvård


Olika former av vård

Hemsjukvård kan alltså bestå av såväl rehabilitering, habilitering och av att du får Hjälpmedel i ditt hem. Insatsen finns också för dig som har en bostad enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).


Det kan vara bra att veta att Hässleholms kommun och Region Skåne delar på ansvaret för din vård. Från kommunens sida ansvarar vi för hemsjukvård, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.


På 1177:s hemsida och genom att ringa till 1177:s telefontjänst, så kan du få mer infomration om vilken sjukvård som regionen erbjuder dig via vårdcentraler och sjukhus. Behöver du exempelvis träffa en läkare, så är det den regionala sjukvården som du ska vända dig till.

 

Länk hit.

Sidan uppdaterades