Parkeringstillstånd

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Parkeringstillstånd gäller för rörelsehindrade i hela landet där en lokal trafikföreskrift om parkering har utfärdats. Alltså på allmänna platser som gator, vägar och parkeringsplatser.

Ansökan om parkeringstillstånd görs till Tekniska förvaltningen. Du kan läsa mer om ansökan om parkeringstillstånd här.

Sidan uppdaterades 2020-10-19