Färdtjänst

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Skånetrafiken ansvarar för både färdtjänst och riksfärdtjänst.

Färdtjänst är en särskilt anpassad del av kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för funktionshindrade personer.


Färdtjänsttillstånd beviljas av handläggare på Skånetrafiken och är alltid tidsbegränsat.


Färdtjänst kan beviljas för resa med taxi, bårtaxi eller annat specialfordon. Om du behöver, kan ledsagare för att resa med färdtjänst beviljas. Ledsagaren får inte själv vara berättigad till färdtjänst.


Färdtjänstresan är begränsad till Skåne och de kommuner som gränsar till Skåne.


Färdtjänst utförs av de taxiföretag som Skånetrafiken har träffat avtal med. Samres AB:s beställningscentral Serviceresor har i uppdrag att genomföra färdtjänsten.


Du ansöker om färdtjänst hos Skånetrafiken.


Beställ en ansökningsblankett från Skånetrafikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Skånetrafikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktuppgifter till färdtjänst på Skånetrafiken:


0771-77 50 50

fardtjanst@skanetrafiken.se

Sidan uppdaterades 2020-10-19