Hässleholms kommun

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Överförmyndaren

281 80 Hässleholm

Överförmyndagens besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm


Överförmyndarens besökstid vardagar:

Vi tar för närvarande inte emot fysiska besök på grund av coronaviruset.

Överförmyndarens telefontid:

Måndag, tisdag och torsdag 10-12

Telefon: 0451-26 60 10

Skicka meddelande till

För dig som vill bli ställföreträdare

Uppdraget är en viktig insats för såväl den enskilde som för samhället. Vi söker gode män och förvaltare till olika typer av uppdrag och behovet av dig som är intresserad av att ta uppdrag av svårare karaktär är extra stort.

Uppdraget som ställföreträdare är i huvudsak ett uppdrag på ideell grund och utförs av en privatperson som får ett årligt arvode.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

För att bli aktuell som god man och förvaltare ska du ha genomgått en webbutbildning och ha skickat in bevis på att du fått godkänt resultat på tillhörande test. Du får tillgång till utbildningen genom att köpa och läsa boken ”God man och förvaltare – en handbok” av Daniel Sjöstedt & Peter Sporrstedt, Studentlitteratur, Lund 2016. Boken kostar cirka 420 kr inklusive moms.

Boken går att beställa hos Studentlitteratur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Spara kvittot för boken. Blir du bedömd som lämplig som god man/förvaltare får du tillbaka utlägget när du inkommit med redovisning i ditt första uppdrag.


I och med att du sänder in en intresseanmälan kommer det att inhämtas utdrag från Kronofogdemyndigheten, Polisens belastningsregister och socialregistret.


Kan anhöriga bli ställföreträdare

Det finns inget i lagen som hindrar att en anhörig är god man. Överförmyndaren ska dock avgöra om personen är lämplig utifrån samma kriterier som gäller för alla som vill bli god man. Om huvudmannen har ett önskemål om vem som ska bli god man ska detta beaktas så långt det är möjligt. Det ger dock inte någon en ovillkorlig rätt att åta sig uppdraget.


Arvode

En ställföreträdare har rätt till ett arvode för sin insats och för utlägg för kostnader i samband med uppdraget, till exempel för resor till och från huvudmannen, porto samt telefonsamtal. Som utgångspunkt är det huvudmannen som ska betala arvodet. Det är överförmyndaren som avgör hur stort arvodet ska vara. Storleken kan också variera beroende på vilka uppgifter som ingår i uppdraget och den tid som har lagts ner.

Om huvudmannens inkomster understiger 2,65 gånger prisbasbeloppet eller har tillgångar som understiger 2 gånger prisbasbeloppet behöver huvudmannen inte betala arvodet.


Sekretess

En ställföreträdare omfattas inte av lagstadgad tystnadsplikt men ska utföra sitt uppdrag för huvudmannens bästa. Om en ställföreträdare missköter sitt uppdrag kan hen bli entledigad mot sin vilja.

Sidan uppdaterades