Hässleholms kommun

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Överförmyndaren

281 80 Hässleholm

Överförmyndagens besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm


Överförmyndarens besökstid vardagar:

Vi tar för närvarande inte emot fysiska besök på grund av coronaviruset.

Överförmyndarens telefontid:

Måndag, tisdag och torsdag 10-12

Telefon: 0451-26 60 10

Skicka meddelande till

För dig som har eller behöver god man eller förvaltare

Om du behöver hjälp med din ekonomi och få dina rättigheter bevakade kan du ansöka om att få hjälp av en god man eller förvaltare. Det är ditt behov som styr vilken hjälp du kan få av en god man eller förvaltare. Det kan till exempel vara att hjälpa dig att betala dina räkningar och ansöka om bidrag. När du har en god man eller förvaltare kallas du för huvudman.

Vem kan få en god man

God man är en insats som bara kan beviljas om ditt behov av hjälp beror på en funktionsnedsättning eller sjukdom.

Om ditt behov av hjälp kan tillgodoses på annat sätt exempelvis genom en fullmakt behöver du inte en god man. Godmanskap är frivilligt och du måste samtycka till ett godmanskap.


Vem kan få en förvaltare

För att få en förvaltare är det samma krav som att få en god man. Skillnaden är vilket hjälpbehov du har. Du kan bara få en förvaltare om god man inte är tillräckligt. För att få en förvaltare måste det finnas en risk att andra lurar dig på pengar eller att du inte samarbetar med din god man vilket leder till att din god man får svårt att hjälpa dig. Om du har en förvaltare kan denne fatta beslut utan ditt godkännande.


Vad ingår inte i god man och förvaltarens uppdrag

En god man eller förvaltare ska inte hjälpa dig med praktiska sysslor som exempelvis städa, handla eller skjutsa dig. En god man eller förvaltare är ett personligt biträde till dig och kan inte hjälpa dina andra familjemedlemmar.


Ansöka om god man eller förvaltare

Om du är över 18 år kan du själv ansöka om god man eller förvaltare. Din ansökan skickas till Hässleholms tingsrätt. En nära anhörig kan också ansöka om att du är i behov av en god man eller förvaltare. Anser socialförvaltningen eller omsorgsförvaltningen att du är i behov av en god man eller förvaltare kan de göra en anmälan till överförmyndaren. Det är tingsrätten som beslutar om du har rätt till en god man eller förvaltare.


Hur lång tid det tar innan du får beslut om du får god man eller förvaltare beror på vilken utredning överförmyndaren behöver inhämta och hur fort det går att hitta en person som vill bli din god man eller förvaltare. Du kan själv föreslå vem du vill ska bli din god man eller förvaltare i din ansökan men det krävs att överförmyndaren godkänner ditt förslag.

Sidan uppdaterades