Hässleholms kommun

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Överförmyndaren

281 80 Hässleholm

Överförmyndagens besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm


Överförmyndarens besökstid vardagar:

Vi tar för närvarande inte emot fysiska besök på grund av coronaviruset.

Överförmyndarens telefontid:

Måndag, tisdag och torsdag 10-12

Telefon: 0451-26 60 10

Skicka meddelande till

Överförmyndaren

Öppettider

Överförmyndarens
besökstid:
Vi tar för närvarande inte emot fysiska besök på grund coronaviruset.

 

Telefontid:
Måndag, tisdag och
torsdag 10-12

0451-26 60 10


Överförmyndare

John Bruun

  • Ingen giltig användare vald.

Gode män, förvaltare och förmyndare står under tillsyn av en överförmyndare. I Hässleholms kommun finns en överförmyndare som väljs av kommunfullmäktige för en period om fyra år.

Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. En person som har god man eller förvaltare kallas för huvudman. Ställföreträdare är samlingsnamnet på de som har ett uppdrag som god man eller förvaltare. Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn över ställföreträdare samt att rekrytera nya ställföreträdare.

Ett godmanskap eller ett förvaltarskap, ett ställföreträdarskap, är ett uppdrag som går ut på att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter.


Att vara ställföreträdare är ett förtroendeuppdrag som innebär ett civilrättsligt förhållande mellan ställföreträdare och huvudman, det är inte Hässleholms kommun som är arbetsgivare.
Det är till stor del ett ideellt arbete och ger möjlighet att göra skillnad för den enskilde individen. Överförmyndaren beslutar om skäligt arvode som betalas ut en gång per år.


För att vara aktuell för ett uppdrag som ställföreträdare måste du enligt lag vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Detta innebär exempelvis att du har en ordnad ekonomi och inte förekommer i belastningsregistret.

 

Du måste också vara insatt i hur samhället fungerar och kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Du ska vara ärlig, noggrann, omtänksam och intresserad av att hjälpa personer som har svårt att se till sina egna intressen.


Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare?

Vi behöver gode män och förvaltare till vuxna och barn som är i behov av ställföreträdare.


I och med att du sänder in en intresseanmälan kommer det att inhämtas utdrag från Kronofogdemyndigheten, Polisens belastningsregister och socialregistret.

 

Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter

Intresseanmälan avser * (obligatorisk)
Intresseanmälan avser


Tidigare erfarenheter som god man/förvaltare * (obligatorisk)
Tidigare erfarenheter som god man/förvaltareHar du uppdrag som god man/förvaltare i annan kommun? * (obligatorisk)
Har du uppdrag som god man/förvaltare i annan kommun?
Spamskydd * (obligatorisk)

Om en person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, kan en god man eller förvaltare förordnas för hen.

Godmanskap är en frivillig insats som huvudmannen måste samtycka till.


I många fall är det viktigt att kunna bevisa att man inte har förvaltare utsedd för sig, till exempel när man ska bli ansvarig utgivare för en periodisk skrift, om man ska bli fastighetsmäklare eller advokat.

Du som är folkbokförd i Hässleholms kommun ska vända dig till överförmyndaren i Hässleholm för att få ett så kallat förvaltarfrihetsbevis.

Ansökan skickar du till överförmyndaren och bifogar ett personbevis som inte får vara äldre än tre månader. Personbeviset beställer du hos Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också göra din ansökan genom ett personligt besök hos överförmyndaren.

Här har vi samlat några användbara blanketter för dig som är ställföreträdare och för dig som vill ansöka om god man eller förvaltare.Sidan uppdaterades 2020-10-19