Hässleholms kommun

Postadress

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Överförmyndaren

281 80 Hässleholm

Överförmyndagens besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm


Överförmyndarens besökstid vardagar:

Vi tar för närvarande inte emot fysiska besök på grund av coronaviruset.

Överförmyndarens telefontid:

Måndag, tisdag och torsdag 10-12

Telefon: 0451-26 60 10

Skicka meddelande till

Överförmyndaren

Gode män, förvaltare och förmyndare står under tillsyn av en överförmyndare. I Hässleholms kommun finns en överförmyndare som väljs av kommunfullmäktige för en period om fyra år.

Så når du överförmyndaren

Kontakta oss genom Hässleholms kommuns kontaktcenter,
telefon 0451-26 70 00.
Telefontid: tisdag och torsdag klockan 10-12, onsdag klockan 13-15.
Besökstid: måndag - fredag klockan 10-12. Ring gärna eller skicka meddelande innan besök.


Övriga tider hänvisar vi till vår e-post.

Skicka e-post till överförmyndaren


Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm.

Överförmyndare: John Bruun.

Godmanskap och förvaltarskap

Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser. En person som har god man eller förvaltare kallas för huvudman.

Ställföreträdare är samlingsnamnet på de som har ett uppdrag som god man eller förvaltare. Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn över ställföreträdare samt att rekrytera nya ställföreträdare.


Ett godmanskap eller ett förvaltarskap, även kallat ett ställföreträdarskap, är ett uppdrag som går ut på att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter.


Information om ställföreträdarskap

Att vara ställföreträdare är ett förtroendeuppdrag som innebär ett civilrättsligt förhållande mellan ställföreträdare och huvudman, det är inte Hässleholms kommun som är arbetsgivare.


Det är till stor del ett ideellt arbete och ger möjlighet att göra skillnad för den enskilde individen. Överförmyndaren beslutar om skäligt arvode som betalas ut en gång per år.


Till dig som är ställföreträdare för vuxna

Till dig som är ställföreträdare för barn

Till dig som är ställföreträdare för ensamkommande barn

För att vara aktuell för ett uppdrag som ställföreträdare måste du enligt lag vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Detta innebär exempelvis att du har en ordnad ekonomi och inte förekommer i belastningsregistret.


Du måste också vara insatt i hur samhället fungerar och kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Du ska vara ärlig, noggrann, omtänksam och intresserad av att hjälpa personer som har svårt att se till sina egna intressen.


Information till dig som vill bli god man

Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare?

Vi behöver gode män och förvaltare till vuxna och barn som är i behov av ställföreträdare.


I och med att du sänder in en intresseanmälan kommer det att inhämtas utdrag från Kronofogdemyndigheten, Polisens belastningsregister och socialregistret.

 

Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter

Intresseanmälan avser * (obligatorisk)
Intresseanmälan avser


Tidigare erfarenheter som god man/förvaltare * (obligatorisk)
Tidigare erfarenheter som god man/förvaltareHar du uppdrag som god man/förvaltare i annan kommun? * (obligatorisk)
Har du uppdrag som god man/förvaltare i annan kommun?
Spamskydd * (obligatorisk)

Om en person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, kan en god man eller förvaltare förordnas för hen.

Godmanskap är en frivillig insats som huvudmannen måste samtycka till.


Information till dig som har eller behöver god man eller förvaltare

I många fall är det viktigt att kunna bevisa att man inte har förvaltare utsedd för sig, till exempel när man ska bli ansvarig utgivare för en periodisk skrift, om man ska bli fastighetsmäklare eller advokat.

Du som är folkbokförd i Hässleholms kommun ska vända dig till överförmyndaren i Hässleholm för att få ett så kallat förvaltarfrihetsbevis.

Ansökan skickar du till överförmyndaren och bifogar ett personbevis som inte får vara äldre än tre månader. Personbeviset beställer du hos Skatteverket. Du kan också göra din ansökan genom ett personligt besök hos överförmyndaren.

Beställ personbevis hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades