Socialförvaltningen

Besöksadress

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats

281 31 Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Vo Vuxna 18 år -

Avvikande besöksadress

Utrednings och uppföljningsenheten

Östergatan 15länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
281 32 Hässleholm

Nattjouren

Götagatan 8Alänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 39 Hässleholm

Novagården

Stoby 4137länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 44 Stoby

Fenix

Stobygatan 3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
281 39 Hässleholm

Skicka ett meddelande till:

Missbruk

  • Ingen giltig användare vald.

För dig som har fyllt 18 år och har missbruksproblem eller andra sociala problem, finns vi inom Verksamhetsområde Vuxna. Vi arbetar för att på olika sätt hjälpa dig att komma tillrätta med de problem du söker hjälp för.

Olika former av missbruk

Om man använder alkohol, narkotika eller vissa läkemedel på ett sätt som leder till att man själv, eller närstående mår dåligt, kan man ha ett missbruk. Även spel om pengar kan ge ett beroende.

 

Om man berusar sig upprepade gånger och kroppen vänjer sig vid att vara påverkad, kan det kännas svårare att klara sig utan preparatet. Missbruk kan vara ett symtom på att man mår dåligt till följd av psykiska besvär eller särskilda omständigheter i livet, och kan uppstå oavsett ålder, kön, inkomst, tillgångar, sjukdomar, familj med mera.

 

Missbruk kan leda till att man mår dåligt psykiskt, får sömnproblem eller utvecklar kroppsliga sjukdomar - försämrade levervärden, tandproblem med mera.

 

Ett missbruk kan göra det svårt att hålla kvar goda och nära relationer till familj och vänner. Det kan bli svårare att klara arbetsuppgifter eller att utveckla sin fritid på ett positivt sätt.

 

När man är påverkad kanske man gör saker som man annars inte hade gjort, till exempel hamnar i konflikter, råkar ut för olyckor, tar oönskade sexuella kontakter, blir utsatt för våld eller övergrepp eller gör av med mycket pengar.

Att tillverka, bruka och sälja narkotika är olagligt.

 

Det är mycket vanligt att man skäms och känner skuld och att man försöker dölja missbruket för andra. Det kan vara svårt att erkänna att man har ett missbruk, både för sig själv och andra. Att se och våga säga till någon att man har problem, är det första steget mot en positiv förändring.

Vägar till missbruksfrihet

Alla kan göra en förändring, och det finns hjälp att få. I Hässleholm har vi Fenix öppenvård för dig som är vuxen och bli fri från ditt beroende av alkohol/narkotika och eller läkemedel. Vi ser beroendet som en sjukdom som behöver adekvat behandling. Det kan ske i grupp eller enskilt. Vi använder oss av behandlingsmetoder som är rekommenderade av socialstyrelsen som KBT, 12-steg, CRA och återfallsprevention. Behandlingstiden kan variera mellan 3 till 9 månader. Vi som arbetar på Fenix är utbildade alkohol-och drogterapauter, KBT steg 1 utbildade och har lång erfarenhet av att leda behandlingsgrupper och enskilda samtal.


Kommunen har även ett behandlingshem, Novagården HVB för män och kvinnor över 18 år med missbruksproblem. Vi finns belägna i ett naturskönt område strax utanför Stoby. Novagården erbjuder strukturerad vardag med utgångspunkt från ett veckoschema. På veckoschemat finns bland annat friskvård, gruppbehandling och gästföreläsare. På Novagården finns personal hela dygnet för stöd. Alla som placeras på Novagården får en kontaktperson som tillsammans med den enskilde gör en individuell planering. Syftet med placering på Novagården är att finna viljan att ta ansvar över sin egen livssituation och bibehålla ett nyktert och drogfritt liv.

Söka hjälp

Kontakta socialförvaltningens mottagningsenhet så hjälper vi dig vidare till utredningsenheten för vuxna.


Socialförvaltningens mottagningsenhet nås på telefonnummer 0451- 26 70 50, måndag - fredag 10 - 11.30 samt 13 - 14.30.


På vår utredningsenhet arbetar socialsekreterare som du kan diskutera dina alkohol-/tablett-/drog-/spelvanor med. Om du vill söka behandling gör du och din socialsekreterare en utredning och målbeskrivning tillsammans. Därefter gör ni en vårdplan som gäller varje livsområde där du vill ha hjälp. Socialsekreteraren kommer att följa hur det går för dig i behandlingen.

Sidan uppdaterades 2020-10-19