Testbild

Tjänstedesign på soc - en blogg om att utveckla socialtjänsten för och tillsammans med våra klienter.

Under våren 2019 jobbar vi på socialförvaltningen med att införa tjänstedesign som strategi för innovation och som metod för att hitta, testa och införa nya sätt att arbeta. Vi träffar våra klienter och lär av deras erfarenhet för att leverera bättre tjänster till människor i Hässleholm.


Vi har två mål med det här arbetet: skapa mer värde för människor genom bättre och snabbare service och bygga upp förmåga hos våra kollegor att jobba med tjänstedesign. Vi har anställt en tjänstedesigner på förvaltningen under tre månader för att dra igång det hela. Vi använder Innovationsguiden från Sveriges Kommuner och Landsting som grund i hur vi jobbar.


Arbetet med tjänstedesign sker i 3 olika former

 • Vi har utbildningsdagar som ger en praktisk introduktion till tjänstedesign som arbetssätt.
 • Vi håller fem mindre workshops där medarbetare kan pröva på olika verktyg och metoder som ingår i tjänstedesign.
 • Vi har också en arbetsgrupp som jobbar med att förbättra upplevelsen av att komma till socialtjänsten. Jessica, Kani, Per Richard, Vanessa och Victor är med i den gruppen.


Så varför bushbaby?

Vi har valt djuret som kallas för bushbaby som symbol får vårt arbetssätt. Det representerar grunderna i tjänstedesign: Att lyssna på användare och utgå från deras upplevelse. Att vara öppen och nyfiken på det som är nytt och okänt. Att jobba snabbt och litet med tester och förändringar. Att balansera och anpassa oss snabbt när vi lär oss något nytt.


Följ vår resa här

Vi vill gärna berätta vad vi gör och vilka lärdomar vi landar. Förhoppningsvis kan vi också inspirera fler att lyssna in sina användare och testa nya idéer. Här kommer vi uppdatera kontinuerligt. Så följ med!Mötesverktyg för att svara på "vad händer nu?"


2019-04-12 Nionde veckan

Vi har tagit fram och prioriterat idéer inom våra utvecklingsområden. Vi har tre olika koncept: mötesverktyg, digital tidslinje och processkarta. Dessutom har vi gjort de första användartesterna av den nya ansökan om ekonomiskt bistånd.


I steget Ta fram idéer har vi hittat på lösningar som är möjliga svar på våra två ”Hur skulle vi kunna…”-frågor. Vi började med att gå igenom vår idéparkering för att se om vi redan haft några idéer som nu är relevanta för utvecklingsområdena som vi har valt.


Sedan gjorde vi en övning med Innovationsguidens tvärtom-metodlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den går ut på att först beskriva vad som skulle vara den sämsta upplevelsen för användare. Sedan tar vi fram lösningsidéer som är motsatsen till de negativa idéerna.


Vi hade totalt mer än 60 idéer att välja på i båda utvecklingsområdena sammanlagt. Vi röstade genom att varje person i teamet markerade tre idéer med klistermärken i olika färger.


 • Ett rött märke för idén som vi bedömer är mest relevant för användare,
 • blått märke för idén vi ser som enklast att förverkliga
 • och gult märke för idén vi tycker är mest radikal.


Bland alla idéerna som fick röster kunde vi göra tre grupper. Varje grupp blir ett koncept med hjälp av mallen ”Idékort”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Nu har vi två koncept för utvecklingsområdet att veta vad som händer nu och ett för området att ge klara, snabba svar på akuta behov:


 • Enkla mötesverktyg: Att använda en tydlig agenda för varje möte mellan klient och handläggare där det finns plats för klienten att lägga till sina egna punkter. Att helt enkelt fråga i slutet av varje möte: ”Vet du vad som händer nu?” Att handläggare skickar ett sms som sammanfattar mötet direkt när det är slut. Att klienter får en lista med tips från andra klienter som varit i en liknande situation och kontaktuppgifter till verksamheter som kan ge stöd och hjälp som passar för just den klienten.
 • Digital tidslinje: Att visualisera digitalt vilka möten, meddelanden och uppgifter att göra som en klient har och kommer att ha.
 • Processkarta för nödansökan: Att göra en tydlig, kronologisk översikt av aktiviteterna som olika medarbetare ska utföra när en klient gör en nödansökan på plats i receptionen. Att låta medarbetare tillsammans utveckla processen utifrån kartan.


Nya tester med e-ansökan

Denna veckan gjorde jag tillsammans med handläggare de två första testerna av den nya e-tjänsten för fortsatt ansökan om ekonomiskt bistånd med användare. Bara från två tester fick vi mycket bra feedback, både om vad som funkar bra för användare och vad vi kan utveckla.


De viktigaste utvecklingsområdena handlar om att ge användare en tydligare bekräftelse på att de har skickat in ansökan och på att de har loggat ut från tjänsten. En utmaning under pilotprojektet i maj blir att utveckla e-tjänsten i samma takt som vi samlar in feedback från användarna.


Ny avändarresa

Vi har startat upp utveckling på en ny användarresa: barn i familjehems upplevelse av orosanmälan. Jag kommer göra arbetet tillsammans med Martina som är specialistsocialsekreterare i mottagningsenheten och sen kommer hon att ta över det med stöd av andra medarbetare.

Vi har valt den här användarresan för att den är väl avgränsad. Det är få aktörer som är med och producerar tjänsten och vi har god kontakt med dem så det blir lätt att undersöka. Första steget är att vi tillverkar en stor fysisk tavla för användarresan. Sen fyller vi i den med våra antaganden om hur upplevelsen är och vilka aktiviteter medarbetarna utför.


Heldagsutbildning

I torsdags höll vi den andra heldagsträningen i tjänstedesign för medarbetare från hela förvaltningen. 13 personer var med och tränade på tjänstedesign. Vi använde upplevelsen av Hässleholms centralstation som fallstudie under dagen.


/ Richard


 

”Vad händer nu?” – vårt utvecklingsområde


2019-04-05 Åttonde veckan

Vi har gjort klart steget Fokusera i Innovationsguiden. Nu har vi valt ut två utvecklingsområden som är de vi ska jobba vidare med. Samtidigt har vi börjat testa den nya etjänsten för ekonomiskt bistånd.

 

I tisdags formulerade vi utvecklingsområden genom att skriva olika avslutningar på frågan ”Hur skulle vi kunna…”. Vi använde våra insikter från Undersöka som inspiration för våra utvecklingsområden. Totalt hade vi 16 stycken. Här är de två som vi valde ut:

 • Hur skulle vi kunna göra så att klienter vet ”vad som händer nu” varje gång de haft en interaktion med socialförvaltningen?
 • Hur skulle vi kunna göra så att alla människor som kommer med akuta behov får ett klart besked snabbt?

 

Vi använde en mall från Innovationsguiden för att prioritera utvecklingsområdena. Vi sorterade dem efter hur relevant det skulle vara för användare om vi lyckas införa en förändring på området. Samtidigt bedömde vi hur genomförbart det är för vårt team att göra en förändring på området.

 

Upplevelsen att inte veta vad som händer härnäst har kommit upp på flera olika sätt i vår undersökning. Därför fick det området en hög rankning för relevans. Vi har också data om att när användare upplever att de vet vad som är på gång så är det positiv upplevelse.

 

Tidigt test av e-ansökan

I torsdags gjorde Richard och kollegan Ellen det första testet av den nya etjänsten för ekonomiskt bistånd med Victor. Vi lärde oss mycket om både upplevelsen av tjänsten och hur vi ska testa.

 

På ett ställe tolkade Victor instruktionerna så att han googlade ”riksnormen 2019” och fick göra en hel del huvudräkning. Så ska det inte vara. Vi ändrar och testar vidare nästa vecka för att göra något åt det.

 

Hur fungerar orosanmälan

Vi har börjat undersöka hur det är att uppleva att någon skickar en orosanmälan om ens barn. Vi använder oss av metoden användardagbok. Det innebär att en kollega låtsas vara förälder och dokumenterar sin upplevelse när hens påhittade barn startar ett bråk i skolan. Innovationsguiden har en mall för användare att anteckna i. När undersökningen är klar får vi mallarna som vår kollega har antecknat på av hen.

 

Podinspelning

Jag var i Malmö i fredags och träffade våra kollegor i Malmö Civic Lab. De jobbar just nu med tjänstedesign för att förbättra hur Malmö stad ger matchar hemlösa med boende. Vi spelade in ett avsnitt av deras podcast tillsammans som ni kan höra här (Spotify)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

/ Richard

 

Från data till insikter om upplevelsen att komma till soc


2019-03-29 Sjunde veckan

Vi har gått igenom all data som vi samlat in och formulerat insikter om användarupplevelsen att komma till socialtjänsten. Insikterna använder vi för att beskriva utvecklingsområden från användares perspektiv.


Vi fyllde det största mötesrummet vi kunde hitta med alla anteckningar, illustrationer, användarresor, foton och annat material från våra intervjuer och observationer. Jag började med att återberätta den data som jag samlat in i undersökningar som jag gjort på egen hand för resten av teamet. Medan jag berättade noterade de andra de viktigaste citaten, anekdoterna och upplevelserna på postitlappar.


Vi har upptäckt att…

När alla i gruppen hade koll på all data som vi har att jobba med började vi klustra. Att klustra innebär att vi söker efter teman i vår data och samlar det som verkar handla om samma sak i en grupp. Vi fick ihop sju olika grupper. Nästa steg var att ge varje grupp en rubrik. Den rubriken är själva insikten som säger vad vi har upptäck om användarupplevelsen. Här är några exempel på våra insikter:


Vi har upptäckt att…

 • ”Vad händer nu?” är den stora frågan för användare
 • Användare upplever att de inte vet och inte får reda på vad de har rätt till
 • väldigt många har någon person nära sig som är en medhjälpare när de använder soc:s tjänster.
 • Användare upplever flera sorters upprepning och det är jobbigt
 • Det som hjälper mest är sådant som användare själva tar initiativ till
 • Enkla digitala tjänster som att kommunicera via sms eller skicka in bilder på dokument fungerar bra och användare uppskattar dem


Från de här insikterna gjorde vi en första runda av förslag till utvecklingsområden. Till exempel: Hur skulle vi kunna ge människor upplevelsen att socialförvaltningen är någon som står på deras sida?


Skylttestet back on track

De nya skyltarna i väntrummet är uppe igen. Jag har frågat runt bland kollegor om varför vi har rutinen att den som har bokade möten inte anmäler. Ingen har något direkt svar. Därför testar vi vad som är en bättre upplevelse för besökare: att anmäla sig i receptionen inför ett bokat möte eller inte. Just nu är det sex handläggare som testar att inte säga till sina besökare hur de ska agera när de kommer till väntrummet. Vi följer upp testet i slutet av nästa vecka.


Test av e-ansökan

Det kommer också bli tidigare tester av den nya etjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Från början var planen att vänta till maj och göra pilottester med ”skarpa” ansökningar. Nu kommer vi att testa ansökningar ”på låtsas” med tre kollegor och två användare under april. På det sättet lär vi oss en månad snabbare hur användarupplevelsen av tjänsten är. Vi kan göra uppdateringar som gör att den blir bättre när vi påbörjar pilottestet i maj.


I fredags tog Victor och jag fram statistik om hur människor besöker kommunens hemsidor. När vi testar digitala idéer och tjänster är det viktigt att vi vet hur användare upplever kommunen digitalt.

Nu har vi siffror som visar det är fler som använder mobiler och surfplattor än datorer. Vi vet att två av tre besökare kommer in på kommunens sidor genom att söka med google. 15% av sökningarna leder till förstasidan. Resten av sökningarna går till andra sidor, till exempel lediga jobb eller information om lov i skolan.Tidningen skriver om vår resa

Idag gjorde Lokaltidigningen en artikel om vår Spanings-och innovationsresa.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Victor intervjuas och berättar om resan där 160 kollegor varit delaktiga i hur vi ska jobba framöver. Det är också den resan som lett oss fram till att börja jobba med tjänstedesign.


/RichardFler intervjuer, stor användarresa och lärdomar från test


2019-03-22 Sjätte veckan

Vi fortsätter undersöka upplevelsen att komma till soc. Vi har också börjat jobba med att leta efter insikter och utvecklingsområden i den data som vi har samlat in. Samtidigt har vi olika tester igång.


I tisdags gjorde vi en intervju med en person som har erfarenhet av socialtjänsten i en annan kommun. Jag och Victor lyssnade på hens berättelse och sen hjälptes vi åt i gruppen att kartlägga personens användarresa med en förstorad version av Innovationsguidens mall. Vi skrev till insikter under resan. En av insikterna är att personen upplevde att det tog lång tid innan hen fick veta vad soc egentligen tyckte.


Jag har gjort en dubbelintervju med två andra personer med erfarenhet av vår socialtjänst. En insikt som vi tar med oss från det samtalet är att upplevelsen att ha kontakt med flera personer på soc samtidigt är påfrestande.


Under tisdag och onsdag testade vi ny skyltning i receptionen. Men vi hade svårt att utvärdera hur upplevelsen i väntrummet ändrades. Vi har stängt testet för nu. Nästa steg är att undersöka vad som är en bättre upplevelse för dem som har bokade besök: att anmäla sig eller inte.


Vi gjorde vår fjärde workshop. Den handlade om att jobba visuellt med post it lappar och pennor.

De tre viktigaste tipsen är:

 1. Sätt bara en sak på varje lapp.
 2. Skriv med versaler.
 3. Rita något på varje lapp.


Tack vare öppensinnade och snabba kollegor lyckades jag också starta ett litet test av digitalisering den här veckan. Nu testar vi att skicka delar av orosanmälningar som kommer in digitalt via Viva-meddelande. Det gör att socialsekreterare slipper skriva av innehållet i anmälningen från en utskrift. Om det funkar bra så kan vi använda det här systemet för det nya gemensamma mottaget. Det här är en hemmasnickrad lösning som gör nytta tills vi har webbformuläret kopplat till Viva.


I cafeterian fortsätter testet med offentlig statistik över matlådor som står kvar i kylarna på fredagar. Reaktionerna på testet från kollegor har varit blandade. Vissa upplever att tabellerna är anklagande och distraherande när de sitter uppe. Andra har sagt att det är en smart lösning och att de är nyfikna på att följa hur antalet lådor ändras under kommande veckor./RichardIntervjuer med användare och tester i väntrummet


2019-03-15 Femte veckan

Denna veckan har vi jobbat med att undersöka upplevelsen av hur personer bygger upp sin grund att stå på när de kommer till socialtjänsten. Vi har också fortsatt med tester av lovande idéer som vi har med oss från tidigare.


Vi började veckan med att fira en framgång: När vi undersökte upplevelsen att komma rätt via telefon upptäckte vi att vårt telefonsystem gör att det är en negativ upplevelse med mycket väntetid för både användare och medarbetare. Den insikten tillsammans med den positiva feedbacken från användare när vi testade att erbjuda att vi ringer tillbaka vid en given tid har snabbat på processen att fixa ett nytt telefonsystem. Nu kommer det att vara på plats senare i vår.


”Då var det ångest direkt”

Jag och Kani gjorde en intervju med en person som har erfarenhet av att söka ekonomiskt bistånd. Medan vi samtalade ritade vi upp en tidslinje över det som personen hade gjort och hur det kändes längs vägen. Alltså en enkel användarresa. Den viktigaste lärdomen var att upplevelsen av att få hem listan på alla uppgifter som behövs för ansökan var tung för den här användaren: ”Då var det ångest direkt.”


”Känslan när jag läser detta är panik”

Vi har också gjort intervjuer på stan om hur människor upplever vår kommunikation. Vi skrev ut olika exempel på kallelser som vi skickar ut till människor vi ska träffa. Vi tog med oss utskrifterna och pratade med olika människor vi mötte om hur det skulle kännas att få ett sånt brev. ”Känslan när jag läser detta är panik” var ett citat som vi tar med oss.


Skylttest

Jag har tagit hjälp av kommunens grafiska profil och tillverkat skyltar för väntrummet på Tingshusgatan. Första omgången sitter uppe nu och det handlar helt enkelt om att ange var receptionen finns, eftersom den är dold bakom ett hörn. Nästa vecka testar vi skyltning under två dagar som gör kösystemet med nummerlappar tydligare och enklare.


Veckans bonus: matlådan

Bonusprojektet om upplevelsen att förvara sin matlåda på jobbet går vidare. Den här veckan med ett test av en tabell på kylen som vi fyller i varje vecka på fredag efter lunch. Då räknar vi igenom hur många lådor som är kvar och markerar i tabellen. Kanske är det ett bra sätt att synliggöra problemet och inspirera medarbetare att ändra sitt beteende?


/RichardRinga in innan nya idéer tas fram


2019-03-08 Fjärde veckan

Nu har vi startat vår tredje omgång av Innovationsguiden med arbetsgruppen. Nu kommer vi ägna sju tisdagar framåt åt att ringa in, undersöka, fokusera, ta fram idéer, testa idéer och förverkliga mer på djupet.


Bild från innovationsguiden.se

Den här veckan gjorde vi en övning för att ringa in. Genom att bygga vidare på varandras förslag kom vi fram till att formulera vår utmaning för den gemensamma mottagningen såhär:

 

Hur kan vi göra så att människor som kommer till socialförvaltningen får en god grund att ta sig ur sin kris?

När vi tänkte igenom vilka aktörer som har att göra med den utmaningen hittade vi många nya riktningar att undersöka och utforska. Till exempel:

 • vara med och observera förstagångsmöten
 • intervjua kuratorer som gör anmälningar
 • läsa på vilka officiella klagomål som människor skickar in


Vi har besökt Ungdomsboendet, Lyktan och Stöttecenter för att bygga upp kontakter och träffa användare. Att komma i kontakt med personer som har förstahandserfarenhet av våra tjänster är fortfarande vår största utmaning. Hjälp oss gärna med det! (maila mig på richard.hylerstedt@hassleholm.se)


3 av 5 workshopps i mål

Vi har genomfört vår andra och tredje praktiska workshop. En om att ta fram idéer och en om att testa.Flera av deltagarna är nu igång med att använda verktyg som de testat i workshopparna i sitt dagliga arbete.


Workshopparna är öppna för alla kollegor som jobbar i Hässleholm. Det har därför varit roligt att gästas av undersköterskor, lärare, IT-folk och givetvis våra kollegor från socialförvaltningen. Vi har två workshopps kvar och hoppas på ännu fler gäster från övriga kommunen.


Till slut några snabba grejer

 • Vi har lag till både socialförvaltningen och Maria Skåne som platser på Google Maps. Vi upptäckte att det var svårt för användare att söka fram på kartan, så nu är det fixat. Du kan vara med och lägga till bilder eller göra andra ändringar.
 • Vi har flyttat ner arbetsrummet för tjänstedesign till vån 2. Tack till vår kollega som övergav sitt tillfälliga rum. Nu är vi mer synliga och tillgängliga.
 • En medarbetare har tagit initiativ till ett oväntat tjänstedesignprojekt. Just nu pågår undersökning och tester som har att göra med ”användarupplevelsen att förvara mat i kylarna i cafeterian”. Vi är jätteglada för detta och vill gärna se fler initiativ. Prata bara med mig så hjälper jag dig eller er att komma igång.


/Richard


Tester med användare


2019-03-01 Tredje veckan

Under vår tredje vecka var det mycket som hände: En workshop om att undersöka, en heldag med arbetsgruppen och en heldagsträning för kollegor. Höjdpunkten var att testa enkla prototyper tillsammans med personer som har erfarenhet av socialtjänsten.


På tisdagen gjorde vi andra delen av vår andra ”loop” i Innovationsguidens arbetssätt. Det innebär att vi under dagen tog fram idéer, testade idéerna och slutligen jobbade med att förverkliga det som var lovande.


Utvecklingsområdet som vi hade med oss från förra veckan var: ”Hur skulle vi kunna göra det lättare för våra klienter att nå fram till rätt person via telefon?” När vi hade hittat på ungefär 30 idéer röstade vi på vilka som hade högst användarvärde, var mest nytänkande och skulle vara lättast att genomföra.


Mest nytänkande var idén om att ha en talande robot (som Siri eller Alexa) som sorterar och kopplar samtal. Idéerna som fick mest röster för användarvärde och lätthet att förverkliga var att

erbjuda att vi ringer tillbaka på en tid som passar både klient och medarbetare och
att göra det tydligare vart och när man kan ringa på hemsidan.

De här två sista gick vi vidare med att testa.


Test: Vi ringer tillbaka

Vi testade upplevelsen att ”vi ringer tillbaka” genom att ge vår testperson i uppgift att ringa och söka en påhittad handläggare. Istället för att ringa till receptionen fick hen ringa till en av oss i arbetsgruppen, som spelade receptionist. Vår reception berättade att handläggaren var upptagen och frågade testpersonen om hen ville bli uppringd vid en bestämd tid.


Feedbacken på det här testet var mest positiv (”De kändes mer tillgängliga än de brukar vara.”) men vi förstod att det finns en stor risk att klienten förlorar förtroendet om hen inte blir uppringd. Vi testade också idéen med medarbetare, genom att visa dem hur en notifiering att ringa upp någon skulle kunna se ut. Vi lärde oss att det behövs fler tester för att hitta det bästa sättet att notifiera.


Test: nya menyer på hemsidan

Vårt andra test var en ny sorts meny på hemsidan för att hitta fram till rätt hjälp och stöd. Vi testade den med en skiss som vi monterade på en utskrift av den nuvarande hemsidan. Vår testperson föredrog att använda sökfunktionen på hemsidan och ville ha mer klarspråk. (”Det ska bara stå där när jag söker.”)


Vi kommer testa uppringning i liten skala under en begränsad tid för att lära oss mer om vilket värde det skapar för klienter och hur det skulle fungera bäst för medarbetare. Idén om att utveckla hemsidan parkerar vi tillsvidare.


Workshop om användarupplevelsen

På torsdagen höll Victor och jag en workshop om att undersöka användarupplevelsen. Vi gjorde ett rollspel av mitt besök på ett bankkontor tidigare under dagen. Deltagarna fick först observera det rollspelet och sedan intervjua mig om min upplevelse. Ställ öppna frågor och lyssna mer än du pratar var de viktigaste tipsen. En av dem som var med har redan börjat med observationer för att utveckla sitt arbete.


/ Richard


Hjälp oss träffa människor!2019-02-22 Andra veckan

Den här veckan har vi gått in vår andra loop med arbetsgruppen. Nu går vi lite djupare och tar två heldagar till att jobba igenom en vända av Innovationsguiden. Första veckan gjorde vi bara en snabbvariant på en halv dag.


Det mest spännande för oss var att ge oss ut och undersöka. Vi träffade två medarbetare för att lära oss mer om vår utmaning: ”Hur kan vi göra så att klienter kommer rätt smidigare?” Våra viktigaste insikter från de samtalen är:

 • Klienter behöver hjälp med blanketter – Människor har svårt att fylla i banketter för att lämna information till oss. Det är vanligt att medarbetare hjälper personer att fylla i blanketter.
 • Telefonkö? Nej, telefonkaos! – Människor som ringer till oss väntar länge och lägger ibland på innan de fått kontakt med rätt person. Det verkar som att systemet och processen för att koppla telefonsamtal ”på insidan” är frustrerande för både medarbetare och klienter.
 • Telefon eller besök, inget annat! – Människor använder främst två sätt att komma i kontakt med oss: att ringa eller att komma på besök fysiskt.


Vi försökte också få förstahandsberättelser från klienter genom att bjuda in personer i väntrummet till intervjuer. Det var svårt att göra det spontant, eftersom personer som väntar på sin tur antingen har ett bokat möte eller var en anhörig som inte ville lämna väntrummet.


Utmaningen just nu

Den största utmaningen för oss just nu är att komma i kontakt med människor som har direkt erfarenhet av socialtjänsten. Under veckan har jag varit på besök hos Maria Skåne och Barn- och ungdomssupporten för att berätta vad vi gör och be om hjälp med kontakter. Vi har också satt upp affischer i flera väntrum.


Just nu har vi tre möten med människor med olika erfarenhet inbokade de kommande veckorna.


Men vi behöver hjälp av dig som är medarbetare på förvaltningen att komma i kontakt med många fler!


Fråga gärna personer du träffar om de skulle vilja dela med sig av sin upplevelse till oss.


Andra uppdateringar


 • Jag har gjort om mitt arbetsrum på tredje våningen till ett litet workshoprum. Alla medarbetare är välkomna att låna rummet och vårt material!
 • Vi har ritat upp vår egen galago/bushbaby som maskot. Lyckligtvis fanns alla färger som behövdes i Hässleholms grafiska profil. Den kommer synas mer framöver som symbol för vårt arbetssätt.
 • När jag skulle till Maria Skåne på Frykholmsgatan hamnade jag hos gynekologmottagningen Maria-kliniken istället. Personalen på Maria bekräftade att andra människor har samma problem. Tillsammans la vi till mottagningen på Google Maps – en konkret förbättring av människors upplevelse av socialtjänsten som tar tre minuter att göra!


Jag vill äta lunch med dig

Sist, boka en lunch med mig om du vill lära dig mer om tjänstedesign och få tips hur du får in det i ditt arbete dag till dag. Jag kan de flesta dagar utom tisdagar när vi träffas med arbetsgruppen.


/Richard


Första veckan!2019-02-15

Första veckan med arbetsgruppen: Vi träffades på tisdagen för att komma igång. På förmiddagen gjorde vi en övning för att sätta oss i in arbetssättet. Vi jobbade i par och designade den ultimata plånboken för varandra.


På eftermiddagen började vi med vårt skarpa uppdrag, att utveckla upplevelsen av att komma till socialtjänsten. Vi gick igenom Innovationsguidenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster sex faser i högt tempo under två timmar. För att undersöka prövade Richard på att göra en orosanmälan i reception. Vi andra i arbetsgruppen observerade och intervjuade honom om hans upplevelse. En av bilderna visar hur jag testar en idé genom att rollspela att jag är besöksvärd i väntrummet.


Richard och jag jobbade också vidare med att förbereda workshops och utbildningar som ska genomföras om några veckor. Det behövs reklam och inbjudningar för att få med fler deltagare. Håller tummarna för att det blir fullsatt!


/ Victor