Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Så fungerar flyktingmottagningen

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

En flykting som kommer till Sverige söker asyl hos Migrationsverket.

Före beslutet

Under tiden då en person är asylsökande ansvarar Migrationsverket för boendet, om den asylsökande inte kan ordna det på egen hand. Boendet ordnas i en kommun där Migrationsverket har en ledig plats.


Hässleholms kommun har ett avtal med Migrationsverket om att placera asylsökande i boenden i Hässleholms kommun.


Efter beslutet

Efter asylutredningen beslutar Migrationsverket om personen ska få uppehållstillstånd eller utvisas.


Efter beslut om uppehållstillstånd får den nyanlände möjlighet att flytta till ett ordnat boende i någon av Sveriges kommuner. Detta kallas att man får en anvisning till en kommun.

Den nyanlända kan ordna boende på egen hand, och får då bestämma var man vill bo.


Under 2019 anvisas inga personer till Hässleholms kommun. Detta på grund av att många nyanlända på egen hand har bosatt sig i kommunen.

Sidan uppdaterades 2020-10-19