Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Boende

Asylsökande som inte kan ordna boende på egen hand, ska vända sig till Migrationsverket.

Den som fått uppehållstillstånd, och inte kan ordna egen bostad, kan bli anvisad till en kommun där man får hjälp med boende.

Boende för personer med uppehållstillstånd

Asylsökande som fått uppehållstillstånd ska själv ordna bostad; då får man bestämma vilken kommun man vill bo i.

Om man behöver hjälp att ordna bostad, blir man anvisad till en kommun av Migrationsverket. Det är då kommunens ansvar att ordna ett boende. Alla kommuner i Sverige är skyldiga att ta emot nyanlända och ordna bostäder åt dem.


Anhörig till kvotflyktingar, eller till någon eller några som tidigare sökt asyl i Sverige, får flytta direkt till sin familj.

Du och ditt boende - informationsfilmer

Hässleholms kommun har tillsammans med andra skånska kommuner tagit fram filmer som vänder sig till den som söker boende i Sverige.
Filmerna finns på svenska, arabiska, engelska, dari och somaliska.

Här berättas om olika boendesituationer, boendeformer och vanliga regler. Filmen nedan berättar om hur man hittar egen bostad.

Filmerna är framtagna i projektet Boskola genom film. Projektet finansierades av Länsstyrelsen Skåne, och drevs av Svedala kommun tillsammans med elva andra skånska kommuner.

Sidan uppdaterades 2020-10-19