Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00Verksamhetschef
Cecilia Svensson
Telefon: 0451-26 74 13

Här hittar du telefonnumren till de olika hemtjänstområdenaöppnas i nytt fönster

Biståndshandläggare

Telefon: 0451- 26 70 00


Skicka meddelande till

Fixartjänsten

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Du som är 75 år eller äldre kan få hjälp med enklare sysslor i hemmet via fixartjänsten. Tjänsten är gratis och är till för dig som bor hemma eller på trygghetsboendena Juvelen och Pärlan.

Enklare sysslor

Vi kan hjälpa dig med enklare sysslor inomhus via fixartjänsten. Sysslorna är inte fackmannamässiga arbeten och du behöver själv ha exempelvis glödlampor och säkringar hemma. Du kan bland annat få hjälp med att:

 • sätta upp lampor och tavlor
 • byta glödlampor och säkringar
 • byta gardiner
 • fästa upp sladdar
 • kontrollera och montera brandvarnare
 • pumpa rullstolsdäck
 • hämta saker från vind eller källare
 • sätta upp och ta ner stege vid sotarbesök
 • smörja och justera lås


Tydlig avgränsning

Eftersom fixartjänsten är till för enklare sysslor inomhus kan du inte få hjälp med att flytta, städa, klippa gräset, sköta trädgården, skotta snö, putsa fönster eller att plantera i balkong- och blomlådor. Vi kan inte heller hjälpa dig med arbetsuppgifter som kräver yrkeskunniga hantverkare, exempelvis elarbeten, VVS-arbeten, att byta lås eller glasrutor.


Kollar brandskydd

Fixartjänsten kontrollerar brandskyddet hos dig genom att:


 • kontrollera att brandvarnare finns och fungerar
 • fråga om det finns brandfilt och om den boende vet hur den ska använda filten
 • fråga om det finns brandsläckare och om den boende kan använda den
 • kontrollera om det finns spisvakt
 • fråga om den boende vet hur den ska agera om det börjar brinna.


Om det inte finns en fungerande brandvarnare sätter fixartjänsten upp en. Brandvarnarna står Länsförsäkringar för. Vid kontrollen får du ett skohorn med testfunktion så att du säkert ska kunna testa att brandvarnaren fungerar.


Förebygga fallskador

Tjänsten är ett samarbete mellan omsorgsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt kommunledningsförvaltningen och syftar till att förebygga fallskador och andra olyckor hos äldre. Tjänsten kan inte användas om man bor på särskilt boende eftersom den här servicen redan ingår på boendet.


Boka via kontaktcenter

Du är välkommen att bokar fixartjänsten via kontaktcenter på telefonnummer 0451-26 70 00.


Extra säkerhetsrutiner under pandemin

Vid bokningen frågar medarbetarna i kontaktcenter om du har några symtom på coronaviruset. Den vaktmästare som ska komma hem till dig ringer upp i samband med den bokade tiden och hör sig för så att du fortfarande är frisk. Vaktmästaren som utför fixartjänsten ska också vara fullt frisk och hålla avstånd under besöket.

Sidan uppdaterades 2020-10-19