Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Biståndshandläggare


Barn och ungdom SoL/LSS
Telefon: 0451-26 75 06, 26 75 27

Vuxen SoL/LSS
Telefon: 0451-26 74 05

Stödinsatser enligt LSS

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

LSS  betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Personer med vissa funktionsnedsättningar kan ansöka om stöd och service enligt LSS. För att ta del av de insatser som anges i lagen måste en så kallad personkretsbedömning göras. Därefter görs en bedömning om rätten till insatserna. Stödet ska ge möjlighet att leva ett självständigt liv.
Insatserna enligt LSS ska kompensera de brister som funktionsnedsättningen medför. LSS-insatser ska tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor i den dagliga livsföringen.

Bedömning av tillhörighet av personkrets:


Personkrets 1

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.


Personkrets 2
Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.


Personkrets 3
Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, de ska vara stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ha ett omfattande behov av stöd och service.

 

Om man inte ingår i LSS personkrets har man inte rätt till insatser enligt LSS. Istället kan man ansöka om insatser enligt SoL.

Sidan uppdaterades 2020-10-19