Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

 

Case Manager
Cathrine Larsson
Telefon: 0709-71 70 15, 0451-26 64 65

Skicka meddelande till

Case Management

 • Ingen giltig användare vald.

Case management är en vård- och stödsamordnad insats för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det är en återhämtningsinriktad arbetsmetod.

Arbetssättet utgår från brukarens egna mål för förändring och inkluderar alla personer i nätverket. Det skapar ett ramverk för samverkan och ger personer med psykisk ohälsa möjlighet till ökat inflytande över sin rehabilitering.

Vilket stöd kan en Case manager ge?

 • Kartlägga din livssituation för att se vilka insatser du önskar och har behov av.
 • Coacha dig för att hitta de mål och delmål du vill arbeta mot.
 • Ge stöd med att bjuda in till en resursgrupp med olika aktörer som du behöver för att uppnå ditt mål samt kontinuerlig uppföljning.
 • Ge stöd med att hitta strategier för att klara av dina svårigheter i vardagen.
 • Bevaka rättigheter i samhället, kontakta och aktivera berörda myndigheter som behövs för att uppnå dina mål.
 • Läs mer om arbetsmetoden och vilket stöd Case management kan ge dig.PDF (pdf, 1 MB)

Vem kan få stöd av en Case manager?

 • Vuxna som drabbats av psykisk ohälsa som påverkar
  livssituationen och möjlighet till ett självständigt liv.
 • Den sviktande psykiska hälsan kan även vara kombinerad med annan sjukdom eller funktionsnedsättning.

Kontakta en Case manager

Skicka in din förfrågan till Case management-teamet.PDF (pdf, 77 kB) Skicka din förfrågan till Viktoriagatan 10, 281 38 Hässleholm. Märk kuvertet med Case manager. Din förfrågan tas då upp i Case management-teamet.

 • Om det bedöms att Case management kan vara till stöd för dig, kommer en Case manager kontakta dig för att boka en tid för kartläggning av din livssituation. Först efter kartläggning av din livssituation bedöms det om det är Case management du har behov av.
 • Om det bedöms att Case management inte är till stöd för dig så kontaktar vi dig ändå och försöker vägleda vart du kan vända dig.

Mer information

Sedan 2008 har de sex kommunerna i nordöstra Skåne tillsammans med Psykiatri Skåne (Kristianstad och Hässleholm) samverkat kring utbildning och arbetsformer för personal som ska arbeta med Case Management.

Sidan uppdaterades 2020-10-19