Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Biståndshandläggare

Telefon växel: 0451-26 70 00

Jag söker bostad - En introduktion i bostadssökande

Här följer lite tips på hur du kan hitta eget boende.

Vad kan jag hyra?

Vanliga kontraktsformer


Du kan hyra till exmpel:

 • ett rum i lägenhet av befintlig hyresgäst, där ni delar på vissa ytor som kök och badrum (inneboendekontrakt).

 • en del av en villa av villaägaren (förstahandskontrakt, inneboendekontrakt).

 • en vindsvåning till en villa eller ovanför ett garage av villaägaren (förstahandskontrakt, inneboendekontrakt).

 • en lägenhet via privat hyresvärd eller allmännyttan* (förstahandskontrakt).

 • en lägenhet via privatperson som hyr i förstahand av hyresvärd och inte själv bor i bostaden (andrahandskontrakt).

  *allmännyttan=Av alla hyreslägenheter ägs ungefär hälften av privata hyresföretag och hälften av Sveriges kommuner. Det är de kommunala bostadsbolagen som kallas Allmännyttan.

Behöver jag en tillfällig boendelösning?

Att söka bostad utan tak över huvudet är svårt

 

 • Hör med det egna nätverket för kort- eller långsiktig sovplats. Skriv
  inneboendekontrakt om du ska bor där en längre tid.

 • Ta reda på vilka möjligheter som finns till boende på vandrarhem, stugbyar,
  camping, med mera. Ring till olika ställen och hör om du kan få
  månadshyra istället för dyra dygnskostnader.

Vad behöver jag för att få hyra en bostad?

 

Hyresvärdar har olika krav (uthyrningspolicy). Du kan behöva visa:

 

En viss inkomst

Hyresvärdar kan godkänna nedanstående inkomster:

 

 • Lön från arbetsgivare.
 • A-kassa.
 • Pension.
 • Ersättning och bidrag från Försäkringskassan.
 • Studiemedel från CSN.
 • Ekonomiskt bistånd från kommunen.


Boendereferens

Boendereferens från tidigare hyresvärd. En boendereferens innebär att en hyresvärd skriftligt eller muntligt visar att du varit en skötsam hyresgäst som har betalt hyra i tid och tagit hand om bostaden.
Ta kontakt med din senaste hyresvärd och fråga om boendereferens.

 

Skuldfri

Att du är skuldfri och utan betalningsanmärkningar. Detta görs vanligen med hjälp av kreditupplysning.
Du hittar mer information om detta på denna webbsida: Kreditupplysning på privatpersoner - personupplysningar - UC Länk till annan webbplats.

 

Mer information om uthyrningspolicy

Du hittar mer information om uthyrningspolicy på hyresvärdens webbplats eller genom att ringa eller skicka e-post till hyresvärden.

Ett jobb kan vara vägen till bostad

 

 • Att du visar att du kan betala hyra är nödvändig för att kunna erbjudas en bostad. Ibland kan det vara värt att söka jobb före bostad.

 • Jobbsökande och bostadssökande kan också göras samtidigt.

 • Ett jobb kan vara en biljett in på bostadsmarknaden.

 • Tänk på vad som kan vara lättast för dig att få först, jobb eller bostad.

Hur gör jag om jag har skulder?

 

Olika sätt att förbättra dina möjligheter

 

 • Hyresintyg kan du få av din handläggare på ekonomiskt bistånd om du saknar inkomst och har rätt till försörjningsstöd.

 • Deposition eller förskottshyror innebär att du betalar ett visst antal månadshyror före inflyttning. Om du sköter hyresbetalningar och bostaden kan du få tillbaka depositionen vid utflyttningen eller enligt överenskommelse.
  Om du inte har pengarna själv kan du höra med anhöriga eller vänner om de kan hjälpa dig. Om du inte kan lösa det på egen hand kan du ansöka om ekonomiskt bistånd.

 • Borgesman innebär att en annan person går i god för dig och blir ekonomiskt ansvarig om du inte klarar av att betala hyra.

 • Boendereferenser från tidigare hyresvärdar. Tänk efter vilka hyresvärdar du bott genom och ta kontakt.

 • Tidsbegränsat hyresavtal till en början innebär att du hyr på viss tid med möjlighet till förlängning. Tänk på att hyresavtal som har varat i nio månader i följd måste sägas upp för att upphöra att gälla.

 • Skuldsanering kan du har rätt till om du har skulder som du över tid inte kommer att kunna betala. Ta kontakt med budget- och skuldrådgivare för att ställa frågor om skuldsanering och få hjälp att göara en ansökan. Du hittar mer information hos koronofogden: Skuldsanering | Kronofogden Länk till annan webbplats.

 • Hos budget- och skuldrådgivare kan du även få hjälp med att göra upp avbetalningsplaner och budget. Du hittar kontaktuppgifter till kommunens budget- och skuldrådgivare via följande länk: Budget- och skuldrådgivning - Hässleholms kommun (hassleholm.se) Länk till annan webbplats.

Hur söker jag bostad?


Börja med att förbereda dig, följ sedan steg för steg:

Förbereda

Se till att du har en inkomst. Om du saknar egen inkomst, ansök om ekonomiskt bistånd hos kommunen.

Skriv personligt brev (gärna inte längre än en halv A4-sida:


Samla in viktiga dokument som inkomstuppgifter, hyresintyg, boendereferenser, med mera

Skapa en söksektor


1 Söka 1 Söka 2 Intresseanmäla 3 Bevaka 4 Få svar - svara 5 Skriva kontrakt


1. Söka


 • Att hitta bostad tar tid, så börja direkt.
 • Sök dagligen genom att besöka webbplatser, ringa och skriva till hyresvärdar.
 • Genom att vara registrerad i flera kösystem och hålla dig uppdaterad förbättrar du dina långsiktiga möjligheter att hitta en bostad du trivs i.
 • Hör med anhöriga och vänner om de har förslag genom egna hyresvärdar eller andra kontakter.
 • Besök trapphus, läs på anslagstavlor och sprid information till allmänheten om
  att du är söker bostad.
 • Skriv ned vilka bostäder du söker. Vissa hyresvärdar kan upplevas som mer
  öppna och samarbetsvilliga än andra.


2. Intresseanmäla


 • Samtliga lediga bostäder med rimlig hyra och storlek (om du har barn) förväntas du göra intresseanmälan på.
 • Gör intresseanmälningar på lediga bostäder även på orter du inte prioriterar i första hand.
 • Ju fler gjorda intresseanmälningar, desto fler svar.
 • Skicka ditt personliga brev i samband med intresseanmälan. Ta reda på om hyresvärden kräver något mer.
 • Ring gärna hyresvärden utöver intresseanmälan. Särskilt visat intresse och personlig kontakt ökar chansen till att hyresvärden tänker på dig när det dyker upp något ledigt.
 • Tänk på att du ska sälja in dig som en trovärdig och seriös hyresgäst. Att verka desperat eller att vara i nöd efter en bostad övertygar inte en hyresvärd.


3. Bevaka


 • Läs dagligen e-post och/eller sms där du får avisering om lediga
  bostäder utifrån de önskemål du angett.
 • Bevaka olika plattformar och bostadsförmedlingstjänster och sök
  dagligen lediga bostäder som läggs ut.
 • Sök under hela månaden. Var extra vaksam vid månadsskiftena.
 • Håll dig uppdaterad om någon anhörig eller vän ska flytta eller kan
  tänka sig att hyra ut i andrahand. Tänk på att andrahandsuthyrning
  kräver tillstånd från fastighetsägaren.


4. Få svar/svara


 • Håll alla dörrar öppna. Tacka aldrig nej till att vara med i urvalet för en bostad.
 • Det är inte du som ska bedöma chansen till att du ska erbjudas en bostad, utan hyresvärden.
 • Utgå från att du behöver gå på visning. Gör plats i din kalender när du får ett erbjudande. Bostäder går åt snabbt.
 • Ta gärna med dig anhörig eller vän på visning om du känner dig osäker eller vill ha stöd.
 • Förvänta dig flera ”nej”. Ett ”ja” räcker.
 • ”Nej” kan innebära att hyresvärden ändå hör av sig om det dyker upp andra objekt. Visa att du är intresserad av fortsatt kontakt. En visning kan innebära att du får bättre kontakt med hyresvärden.
 • Om du får ett erbjudande om bostad förväntas du tacka ja om hyran är rimlig utifrån din inkomst samt att bostaden och kontraktet uppfyller lagkrav.


5. Skriva kontrakt


 • Läs igenom kontraktet noggrant innan du skriver under. Låt gärna
  någon annan läsa igenom också.
 • Var särskilt uppmärksam om hyrestid, hyra i förhållande till vad
  uthyrningen gäller, vad som ingår i hyran och uppsägningstid.
 • Om du har ekonomiskt bistånd, avvakta med att själv skriva under tills
  du fått beslut om hyran från din handläggare.
 • Ett tips när du skrivit under ett hyreskontrakt är att bli medlem hos
  Hyresgästföreningen för hjälp i frågor som rör hyresrätt och dina
  rättigheter som hyresgäst.
 • Tänk på att teckna hemförsäkring när du skrivit under ett hyreskontrakt.
  Hemförsäkringen ska börja gälla från och med inflyttningsdagen.

Lycka till!


 

Kontaktuppgifter


Ta kontakt med din socialsekreterare eller kommunens kontaktcenter, 0451-26 70 00 om du önskar mer information.

Sidan uppdaterades