Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Biståndshandläggare

Telefon växel: 0451-26 70 00

Bostad med särskilt stöd och service

Boende med särskild service där omvårdnad, stöd och service anpassas efter dina behov och resurser. Både barn, ungdomar och vuxna kan få en bostad med särskilt stöd och service.

I ett boende med särskild service ska du kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt. Det finns två olika slags boenden med särskild stöd och service i kommunen: gruppbostad och servicebostad.


Boende för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i annat boende. Det kan vara i form av familjehem eller i en bostad med särskild service.


Boende för vuxna

För vuxna med funktionsnedsättning finns boenden med särskilt stöd. Det kan vara en gruppbostad med tillgång till personal dygnet runt som täcker den enskildes hela stödbehov. Insatsen kan även erhållas i form av servicebostad eller särskilt anpassad bostad med stöd av personal.


Boendet anpassas till personens individuella behov och förmåga. Genom boendet kan du få stöd och hjälp med t.ex. personlig hygien och vardagssysslor i hemmet liksom kontakter med myndigheter och förmedling av kontakter.


Gruppboende

Ett gruppboende är ett bostadsalternativ för personer med ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Våra gruppbostäder består av ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet.


Serviceboende

Ett serviceboende består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och omvårdnad. Personalen arbetar för att den enskilde ska få bättre struktur i vardagen och för att öka självständigheten. Det kan till exempel handla om praktiska saker i hemmet, gå ut och göra ärenden eller samtal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger i regel samlade i samma eller kringliggande hus.


Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

Vi har särskilda boende för dig som på grund av långvarig psykisk funktionsnedsättning har betydande svårigheter som gör det svårt att klara en egen bostad med stöd.


Ansökan

Du ansöker om bostad med särskilt stöd och service hos biståndshandläggare. Vilken hjälp du kan få beslutas av biståndshandläggaren. Du kommer i kontakt med biståndshandläggare via kommunens växel.

Vanliga frågor

Din kostnad för särskild service beror på vilken inkomst du har, dina boendekostnader samt beroende på om du själv sköter dina måltider eller om du på något sätt erhåller dessa.

 

Läs mer om avgiften för dig som bor i bostad med särskild service. Öppnas i nytt fönster.

I en gruppbostad har du egen lägenhet eller eget rum som är anpassad efter dina behovmen du har också tillgång till gemensamma utrymmen. Du kan få service och omvårdnad dygnet runt. Här bor personer som har ett stort behov av omsorg och tillsyn större delen av dygnet.

I ett serviceboende bor du i en egen lägenhet som är anpassad efter dina behov. Du har tillgång till gemensam service, larm och socialt stöd av personal. Det finns oftast flera servicebostäder i samma hus eller i närheten.

I en bostad med särskild service har du egen lägenhet, tillgång till gemensamma utrymmen, individuellt anpassat stöd i vardagen och personal dygnet runt.

Sidan uppdaterades