Socialförvaltningen

Besöksadress

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats

281 31 Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Individ och familjesupportens telefon:

0451-26 88 60

Vo Mottag, stöd och prevention

Avvikande besöksadress

Individ- och familjesupporten

Källarbäcksvägen 5länk till annan webbplats

281 39 Hässleholm
Löjtnant Granlunds väg 6länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm
Löjtnant Granlunds väg 12länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm

Familjens hus

Tredje Avenyen 27länk till annan webbplats

281 32 Hässleholm

(ingång från gården)

Tillståndsteamet

Löjtnant Granlundsväg 8länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm

Skicka ett meddelande till:

Vad säger forskningen?

  • Ingen giltig användare vald.

En riskfylld konsumtion av tobak, alkohol, narkotika dopning eller spel som inleds i unga tenderar att fortsätta under en längre tid av livet. Det är därför mycket viktigt och värdefullt att så tidigt som möjligt förebygga bruk och missbruk av ANDT.

Tillgänglighetsbegränsande insatser

Förebyggande arbete brukar delas in i två ben; tillgänglighetsbegränsande och efterfrågesbegränsande insatser. Den samlade forskningen pekar på att störst effekt går att få via tillgänglighetsbegränsande insatser.

 

Exempel på tillgänglighetsbegränsande insatser inom det drogförebyggande arbetet är att genomföra tillsyner i syfte att se till att butiker inte säljer tobak och folköl till barn och ungdomar som är under 18 år. Det kan också handla om att föräldrar inte förser sina barn med alkohol eller tobak.

 

Från nationellt håll är politiska beslut som rör försäljningsmonopol, alkoholfria miljöer, pris, åldersgräns och antal försäljningsställen faktorer som påverkar såväl konsumtionsnivån som graden av alkoholrelaterade problem i befolkningen.

 

Samband mellan tobak, alkohol och andra droger

En stor del av det förebyggande arbete som görs riktas mot tobak och alkohol - och det är av en anledning. Droganvändning hos ungdomar utvecklas för det mesta stegvis och rökning brukar oftast vara det första steget. Ungdomar kan börja testa cigaretter av och till, sen fortsätta med mer regelbunden rökning, alkoholdrickande och en del börjar senare exempelvis röka cannabis.

 

Forskning visar på ett direkt orsakssamband mellan tobaksbruket och cannabisanvändning. En hypotes är att det handlar om att det finns en rad gemensamma, bakomliggande riskfaktorer – sociala och genetiska – som gör att samma person är i riskzonen för såväl tobaks- som cannabismissbruk. Det går att hitta vetenskapligt stöd för fler hypoteser och sannolikt stämmer de åtminstone till någon del. Forskningen tyder också starkt på att ju tidigare tobaksdebut - desto större är risken att även börja med cannabis.

 

Läs mer om dessa samband i Cannabis - om spridningen, skadeeffekterna, sambanden med tobak och hur missbruk kan förebyggas under Mer information.


Sidan uppdaterades 2020-10-19