Socialförvaltningen

Besöksadress

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats

281 31 Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Individ och familjesupportens telefon:

0451-26 88 60

Vo Mottag, stöd och prevention

Avvikande besöksadress

Individ- och familjesupporten

Källarbäcksvägen 5länk till annan webbplats

281 39 Hässleholm
Löjtnant Granlunds väg 6länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm
Löjtnant Granlunds väg 12länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm

Familjens hus

Tredje Avenyen 27länk till annan webbplats

281 32 Hässleholm

(ingång från gården)

Tillståndsteamet

Löjtnant Granlundsväg 8länk till annan webbplats

281 52 Hässleholm

Skicka ett meddelande till:

Tobak

  • Ingen giltig användare vald.

Vi vet idag att tobak kan vara en inkörsport till annat missbruk och studier pekar på att det finns ett samband mellan framförallt rökning och andra droger. Därför arbetar Hässleholms kommun bland annat för att verka för fler rökfria miljöer och begränsa ungdomars tillgång till tobak.

Tobaksfri skoltid

 I Hässleholms kommun arbetar vi aktivt mot användningen av tobak bland ungdomar. Under 2015 infördes Tobaksfri skoltid på samtliga skolor i kommunen.

 

Enligt Tobakslag (1993:581) är det förbjudet att röka på skolgårdar för alla som vistas på skolans område. För att ytterligare höja ambitionen och det hälsofrämjande arbetet har Hässleholms kommun implementerat Tobaksfri skoltid.

Skyltar som visar på en tobaksfri skoltid sitter ute på kommunens skolor.

Söker du själv stöd till att sluta röka eller snusa?

Vare sig du är storrökare, feströkare, snusare eller redan har slutat kan du ringa eller välja att bli uppringd av Sluta-Röka-Linjen. Tjänsten är gratis och ger dig individuellt anpassat stöd från utbildade tobaksavvänjare.

 

Kika in på Sluta-Röka-linjens hemsida här: Sluta-Röka-linjen ​länk till annan webbplatsdär du också kan ladda ner vårdguidens mobil-app som hjälper dig att bli rökfri.​

Sidan uppdaterades 2020-10-19