Hässleholms kommun

Besöksadress

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Tre förvaltningar

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

281 31 Hässleholm

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Barn och utbildningsförvaltningen

Väpnaregatan 13 c

281 50 Hässleholm

Skicka ett meddelande till:

Tre förvaltningar

Tre Förvaltningar är ett samarbete mellan skola, socialtjänst och omsorg för dig som är under 18 år och dina anhöriga. Samarbetet finns till för ditt bästa och för att alla barn och unga i Hässleholm ska ges en möjlighet till en bra start i livet. Tillsammans kan vi bättre se till att du har det du har rätt till, så som det står i FN:s Barnkonvention.

Vi brukar säga att olikheter är vår styrka! I samarbetet kan våra förvaltningar hitta nya sätt att jobba tillsammans! För dig som är barn så kan samarbetet innebära att våra medarbetare arbetar bättre tillsammans för att ge stöd och hjälp. Det kan vara bra när något kör ihop sig för dig eller dina anhöriga. Så att du kan fokusera på att lära dig nya saker, växa upp tryggt och bli ditt bästa jag!


I Hässleholm är vi överens om detta, politiker, chefer och medarbetare.


Har du tankar och funderingar, frågor eller idéer, hör gärna av dig till Malin Grahn Marksell, processledare Tre Förvaltningar eller Niklas Persson, biträdande förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen och ordförande för samarbetets ledningsgrupp.

Organisationsskiss 3 förvaltningar

ELOF-teamet - ett exempel på vårt gemensamma arbete

Mer information

Sidan uppdaterades 2020-10-19 av Louise Nordholm

  • Ingen giltig användare vald.