Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Socialförvaltningen

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

 

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Skicka ett meddelande till:

Vårdnad, boende och umgänge

Öppettider

Telefontid

Måndag, tisdag, onsdag samt fredag 08.30-9.30

torsdagar 13:00-14:00


Telefon 0451-26 87 24

  • Ingen giltig användare vald.

Du kan vända dig till familjerätten på socialförvaltningen om du behöver hjälp eller råd i familjerättsliga frågor.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal kan hjälpa er att komma överens i viktiga frågor som rör ert barn. Du kan komma på samtal tillsammans med ditt barns andra förälder, eller enskilt. Samtalet kan handla om vem som ska vara vårdnadshavare, var ditt barn ska bo, hur umgänget ska se ut eller frågor som rör barnets försörjning.


Om du kontaktar familjerätten på egen hand görs ingen registrering och det skrivs inga journalanteckningar.

 

Domstol kan besluta att föräldrar ska gå på samarbetssamtal. När domstol beslutar om samtal måste det göras en registrering och det skrivs även journalanteckningar.

 

Vårdnad

Att ha vårdnaden om ett barn är att ha ansvar för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran det har rätt till.


Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ansvar för att barnet får vad det behöver och har rätt till, det vill säga båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare. När föräldrarna inte bor ihop ska de tillsammans bestämma vem som ska vårda barnet och ha det hos sig, och hur barnet ska träffa den andra föräldern.

Enskild vårdnad innebär att en av föräldrarna har vårdnaden om barnet. Om föräldrar inte är överens om vem som ska ha vårdnaden, tar tingsrätten över ansvaret för beslutet. Tingsrätten kan begära en utredning från familjerätten vid socialförvaltningen.


Barns boende

Det är viktigt att vara lyhörd inför det enskilda barnets behov när man bestämmer var det ska bo. Många föräldrar bestämmer att barnet ska ha ett växelvis boende. Ett sådant boende ska vara för barnets bästa och inte av rättviseskäl för föräldrarna.


Om föräldrar inte kan komma överens, tar tingsrätten över ansvaret för beslutet. För att få tillräckligt med information för att kunna fatta ett beslut, kan tingsrätten begära en utredning från familjerätten vid socialförvaltningen.


Umgänge

Ett barn har rätt att umgås med den förälder som det inte bor tillsammans med. Hur ofta de ska träffas beror på vad som är bäst för barnet. De flesta föräldrar kommer själva, tillsammans med sina barn, överens om hur det ska gå till. Om de inte gör det tar tingsrätten över ansvaret för beslutet. Tingsrätten kan begära en utredning från familjerätten vid socialförvaltningen.

 

Sidan uppdaterades 2020-10-19