Socialförvaltningen

Besöksadress

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats

281 31 Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Vo Barn och Unga 0-20 år

Avvikande besöksadress

Familjebasen

Linnegatan 6länk till annan webbplats, 8

22 Hässleholm


Skicka ett meddelande till:

Kontaktfamilj/person

  • Ingen giltig användare vald.

Ibland behöver barn och ungdomar tid och omtanke av andra vuxna än de egna föräldrarna. Som kontaktperson och kontaktfamilj stöder du ett barn, antingen genom aktiviteter eller i ditt hem. Detta är frivilliga insatser som kan beviljas av socialförvaltningen.

Vem kan bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

Det krävs ingen speciell utbildning för att bli kontaktperson eller kontaktfamilj och det finns ingen särskild mall för hur en sådan ser ut. Det viktiga är att det finns tid och ork hos dig eller i din familj för att ta stötta ett barn.


Det är alltid en frivillig insats från socialtjänsten att träffa en kontaktperson eller kontaktfamilj, det vill säga något som barnet eller ungdomen blir beviljat, efter utredning av dess situation, och tackat ja till. Vi försöker matcha ihop kontaktpersonens och kontaktfamiljers resurser med barnet eller ungdomens behov. Det är därför viktigt för oss att få en bild av dig och vilken typ av uppdrag du tror du är mest lämpad för.


Vad innebär det att vara kontaktperson eller kontaktfamilj?

Att vara kontaktperson eller kontaktfamilj är att vara en resurs med uppdrag från socialnämnden och likställs inte med en anställning. Uppdragen ser olika ut utifrån att barn/ungdomar har olika behov och omfattningen av ett uppdrag kan vara allt från en träff i veckan för aktivitet till upprepade träffar, telefonkontakt och deltagande på möten. Som kontaktfamilj är det vanligaste att barnet kommer till er familj en eller två helger per månad. Innan insatsen startar träffas ni tillsammans med barnets vårdnadshavare och socialsekreterare för att gå igenom vad just ditt uppdrag ska innehålla och vilka mål ni ska sträva efter.


Som uppdragstagare får ni arvodesersättning för er insats, samt omkostnadsersättning som skall täcka era utgifter under uppdraget. Arvodet och omkostnadsersättningen beräknas enligt Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer. Arvodesersättningen likställs inte med lön, men är skattepliktig.


Hur blir du en resurs för barn i behov av stöd?

  • Börja med att anmäla ditt intresse via e-post eller telefon.
  • En handläggare kontaktar dig för mer information och möjlighet att ställa frågor.
  • Därefter görs en utredning för att se om du har förutsättningar att klara ett uppdrag. En handläggare på socialförvaltningen genomför en intervju med frågor om din uppväxt och hur ditt liv ser ut idag, att din sitution är stabil och att du har tid och plats för barnet. Han du anmält intresse för att bli kontaktfamilj behöver även din partner delta i utredningen.
  • Med ert medgivande görs ett registerutdrag hos polis, kronofogde och socialregister.
  • Slutligen kontaktar handläggaren referenser, personer som känner er väl genom arbete eller fritid och kan ge en bredare bild av er personlighet. Informationen i utredningen används som underlag för matchning med barn i behov av stödinsatser.Är du intresserad av att bli kontaktperson eller kontaktfamilj? Ring socialförvaltningen så hjälper vi dig 0451-26 87 00. 


Sidan uppdaterades 2020-10-19