Socialförvaltningen

Besöksadress

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats

281 31 Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Vo Barn och Unga 0-20 år

Avvikande besöksadress

Familjebasen

Linnegatan 6länk till annan webbplats, 8

22 Hässleholm


Skicka ett meddelande till:

Att vara förälder till ett placerat barn

  • Ingen giltig användare vald.

Är du förälder till ett barn som bor i ett familjehem?

Här får du några praktiska tips och tankar kring situationen. Hör av dig till oss om vi kan hjälpa dig med något. 

Familjehemsenheten följer ditt barn

Socialtjänsten ansvarar för hur ditt barn har det i familjehemmet. Barnets socialsekreterare har regelbunden kontakt med ditt barn, samt med dig som vårdnadshavare. Familjehemssekreterarna har kontakt med familjehemmet för att stötta och handleda dem. Du som har ett barn som bor i ett familjehem har rättigheter, men också skyldigheter.


För att ditt barn skall ha det så bra som möjligt ställs stora krav på ett fungerande samarbete mellan dig, socialtjänsten och familjehemsföräldrarna. Det är viktigt att barnet och vårdnadshavarna tar upp saker som inte känns rätt. Då finns möjligheter att förändra och göra barnets situation bättre.

När barnet varit placerat i tre år, ska socialnämnden överväga om vårdnaden ska flyttas över till familjehemmet eller vara kvar hos barnets biologiska föräldrar.


Praktiskt under placeringen

När ett barn flyttar till ett familjehem är det viktigt att snarast göra en adressändring för barnet. Det kan bli problem med skolgången om barnet inte är skrivet i rätt kommun. Likaså gäller inte en del försäkringar för barnet om det inte är rätt folkbokfört.


Under tiden som ditt barn är placerat, kommer alla vardagliga kostnader kring barnet att betalas av familjehemmet. Det gäller till exempel kläder, resor, fickpengar och fritidsaktiviter. Du som förälder står för det som barnet behöver, när det är hemma på vistelse hos dig.


Barnbidraget ska alltid följa barnet, och därmed flyttas det över till familjehemmet. Om du som förälder har fått underhållstöd för ditt barn, har socialtjänsten en skyldighet att anmäla till Försäkringskassan att barnet inte längre vistas hos dig. Alla kontakter med Försäkringskassan sköter socialsekreteraren.


Umgänge

Umgänget mellan placerade barn och föräldrar kan se mycket olika ut beroende på anledningen till placeringen. En del föräldrar träffar sina barn tillsammans med familjepedagoger, andra barn är hemma hos sin biologiska familj allt från någon timme till hela helgen. Umgänget regleras i en genomförandeplan, där hänsyn i första hand tas till barnets behov.

Sidan uppdaterades 2020-10-19