Ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknadsförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Telefon:

0451-26 70 00

Fax:

0451-823 44

Så ansöker du om fortsatt ekonomiskt bistånd

Genom vår e-tjänst kan du ansöka om fortsatt ekonomiskt bistånd. Här kommer en steg för steg-guide om hur du fyller i din e-ansökan.

Uppgifter inom inkomst och utgifter

Ta fram uppgifter om dina inkomster och utgifter innan du börjar ansöka. Kom ihåg att du ibland måste bifoga filer för att visa dina utgifter, se steg 13 och 14. Du och eventuell medsökande måste ha Mobilt BankID för att kunna signera ansökan.


Så ansöker du:


1. Gå in på etjanster.hassleholm.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


2. Klicka på Omsorg och hjälp.

Hässleholms kommunens hemsida för e-tjänster

 

3. Klicka på Till tjänsten -> under ”Fortsatt ansökan om ekonomiskt bistånd”.

Skärmklipp för Till tjänster

 

4. Läs igenom informationen om fortsatt ansökan om ekonomiskt bistånd. Om du godkänner kryssar du i ”Jag godkänner villkoren” och klicka på Nästa.

Skärmklipp av Villjkor för elektronisk fortsatt ansökan

 

5. Fyll i personnummer, 10 siffror (XXXXXX-XXXX) och klicka på Logga in. Signera med Mobilt BankID.

Bild på inloggning med bank-id till e-tjänst för ansökan till ekonomiskt bistånd. Svarta rektangel visar var du ska fylla i ditt personnummer och i klicka för att logga in i tjänsten.


6. När du signerat med Mobilt BankID kommer du till frågan om du redan har en handläggare på ekonomiskt bistånd. Om du inte har det ska du kontakta mottagningen.

Mottagningen för försörjningsstöd

 

Om du har en handläggare ska du svara Ja och klicka på Nästa.

Bild på steg 6 i ansökan

 

7. När du har signerat med Mobilt BankID kommer du till ansökan. Klicka på knappen till vänster om ”Mer information” för att få fram informationstexter.

Bild på förstasidan i e-tjänsten för ansökan till ekonomiskt bistånd. En svart rektangel visar var du kan få mer information.

 

8. Namn och personnummer fylls i automatiskt. Fyll i korrekt e-postadress och telefonnummer. 

Bild på förstasidan på e-tjänsten för ansökan till ekonomiskt bistånd. Svarta rektanglar visar var du skall fylla i ditt telefonnummer och e-postadress.

 

9. Besvara frågan om du är gift eller sambo. Om du är gift eller sambo måste du fylla i din partners personnummer, 12 siffror (XXXXXXXX-XXXX), och e-postadress.

Bild på förstasidan på e-tjänst för ansökan till ekonomiskt bistånd. Svarta rektanglar visar var du markerar om du är gift eller sambo samt fyller i eventuell partners personnummer och e-postadress.

 

10. Kryssa i ja om du bor på annan adress än din folkbokföringsadress. Då måste du fylla i den adress du bor på.

Svarta rutor visar var du fyller i din adress om du inte bor där du är folkbokförd.

 

11. Svara på tre ja eller nej-frågor om dina inkomster. Du fyller bara i inkomster som inte är från de myndigheter som nämns.

Bild på e-tjänst för ansökan till ekonomiskt bistånd. Tre svarta rektanglar visar var du svarar ja eller nej på frågor om var du har inkomster ifrån.

 

12. Om du eller din medsökande har andra inkomster måste ni kryssa i ja som svar på frågan och fylla i hur stora era andra inkomster är.

Bild på e-tjänst för ansökan till ekonomiskt bistånd. En svart rektangel visar var du ska kryssa och fylla i om du eller din medsökande har andra inkomste.

 

13. Om du eller din medsökande har nya tillgångar måste ni kryssa i ja som svar på frågan och skriva vad ni har för tillgångar och vad de är värda.

Bild på e-tjänst för ansökan till ekonomiskt bistånd. En svart rektangel visar var du skall kryssa och fylla i uppgifter om du eller din medsökande har nya tillgångar och vad de är värda.

 

14. Fyll i vilka utgifter du/ni har. Om du/ni inte har en utgift ska rutan lämnas tom.

Bild på e-tjänst för ansökan till ekonomiskt bistånd. En svart rektangel visar var du fyller i dina utgifter.

 

15. Om du/ni vill ansöka om övriga utgifter ska ni kryssa i ja, fylla i vad det är för utgift och till vilken kostnad. Du måste då ladda upp underlag (alltid en bild) som visar utgiften. Det gör du genom att klicka på Ladda upp.

Bild på e-tjänst för ansökan till ekonomiskt bistånd. En svart rektangel  visar var du skall fylla i om du/ni vill ansöka om andra utgifter.

 

16. Ett nytt fönster öppnas, leta reda på bilden du ska ladda upp på din dator/mobiltelefon/surfplatta, markera den och klicka på Öppna för att ladda upp den.

Bild på e-tjänst för ansökan till ekonomiskt bistånd. En svart rektangel visar var du skall klicka för att ladda upp underlag för redovisning av övriga uppgifter.

 

17. Bilagan ska nu synas under uppladdade filer.

Skärmdump över steg 17 i ansökan om ekonomiskt bistånd


18 a. Kontrollera de uppgifter du har fyllt i och kryssa i att du försäkrar att du lämnat rätta uppgifter. Klicka sedan på Nästa.

Skärmdump över steg 18 a i ansökan

 

18 b. Om du inte kommer till nästa sida betyder det att du inte svarat på alla obligatoriska frågor. Skrolla därför upp på sidan tills du hittar en fråga med en röd punkt och texten Obligatoriskt fält. Svara på frågan och gå ner till sidan slut och klicka på Nästa.

Skärmdump över steg 18 b i ansökan.

 

19 a. Du kommer nu till sidan för signering. Om du söker utan en medsökande ser det ut som nedan, klicka på Signera och använd Mobilt BankID för att signera.

Skärmdump över steg 19 a i ansökan.

 

19 b. Om du har en medsökande ser sidan ut så här. Klicka på Signera och använd Mobilt BankID för att signera.

Skärmdump över steg 19 b i ansökan.


20. Du kommer nu till den här sidan. Om du har en medsökande som ska signera ansökan på samma dator/mobiltelefon/surfplatta behöver du klicka på Logga ut.

Bild på e-tjänst för ansökan till ekonomiskt bistånd som visar att du har signerat ansökan. En svart rektangel visar var du skall klicka för att Logga ut.


21. Och sedan på Logga ut och återgå till startsidan ->

Bild på e-tjänst för ansökan till ekonomiskt bistånd. En svart rektangel visar var du skall klicka för att logga ut och återgå till startsidan.

 

22. Ni kommer då tillbaka till den här sidan där medsökande väljer Mina sidor och loggar in med Mobilt BankID. Det går också att använda länken som har skickats ut till medsökandens e-postadress.

Bild på e-tjänst för ansökan till ekonomiskt bistånd med en svart rektangel kring där medsökande nu kan logga in.

 

23. Medsökanden går sedan till det senaste tillagda ärendet under ”Ärenden jag är medsökande på” och klickar på Till tjänsten ->

Bild på e-tjänst för ansökan till ekonomiskt bistånd. En svart rektangel visar var medsökanden hittar det senaste tillagda ärendet den är medsökande på, ärendets status och var den skall klicka för att kunna signera.


24. Läs igenom ansökan som medsökande och signera, om allt i ansökan stämmer. Se instruktionerna under 19 b om hur du signerar. Ansökan skickas in först när både sökande och medsökande har signerat.


Mer information

Behöver du ytterligare hjälp med din e-ansökan var vänlig kontakat din handläggare på verksamhetsområde ekonomiskt bistånd.

Sidan uppdaterades