Ekonomiskt bistånd, Arbetsmarknadsförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Telefon:

0451-26 70 00

Fax:

0451-823 44

Ekonomiskt bistånd

Om du inte har inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. När du har lämnat in en ansökan kommer du att få en besökstid hos en handläggare som utreder om du har rätt till ekonomiskt bistånd.

Så här ansöker du första gången

Om du inte har en handläggare ännu behöver du kontakta mottagningen, som efter samtalet kan skicka ut en ansökningsblankett till dig.


Mottagningens telefonnummer: 0451-26 68 60

Telefontid måndag till fredag kl. 10.30-11.30

Du som ansöker om ekonomiskt bistånd behöver:

  • Lämna handlingar som efterfrågas, och
  • Ansöka om andra möjliga inkomster och ersättningar, och
  • Ha en aktiv planering för att bli självförsörjande.


Vad är en aktiv planering?

  • Att du söker arbeten så gott som dagligen, är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i arbetsmarknadsinsatser, eller
  • Har en planering med sjukvården och läkarintyg, eller
  • Deltar i behandling/individuella insatser via verksamhetsområde Vuxna på socialförvaltningen.


Tänk på att du som har barn som fyllt 1 år ska det finnas barnomsorg ordnad så att du kan ha en aktiv planering.


När du har lämnat in alla handlingar får du ett beslut så skyndsamt som möjligt av en handläggare.

Vad händer sedan?

Om du behöver fortsatt ekonomisk hjälp efter din första ansökan kan du fortsätta att ansöka en gång i månaden via internet. Skicka in månadsansökan först när du kan ange exakta och korrekta utgifter och inkomster för månaden. Spara alla kvitton och underlag. Du måste kunna styrka i efterhand att alla uppgifter som du har skrivit i ansökan stämmer.


Så länge du ansöker om ekonomiskt bistånd kommer din handläggare att kalla dig till uppföljningsbesök regelbundet. Under besöket följer handläggaren upp din/familjens situation, din väg mot självförsörjning och hur vi kan hjälpa dig vidare.


Så här beräknas ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd = Riksnorm + Godkända utgifter - Egna inkomster

Bilden visar ett exempel på hur ekonomiskt bistånd beräknas

Biståndet består av:

Riksnorm: Mat, kläder/skor, fritidsaktiviteter, hygien och gemensamma hushållskostnader (förbrukningsvaror, telefon och tidning).

Godkända utgifter, till exempel: Hyra, el, hemförsäkring, medicin och läkarvård. Alla utgifter är inte godkända och/eller kräver en längre utredning, till exempel boendekostnad för unga vuxna under 25 år.

Egna inkomster/tillgångar, till exempel: Lön, barnbidrag, bostadsbidrag och kontoinsättningar. Om du till exempel äger hus, bil eller fonder ska du i första hand sälja dessa för att försörja dig själv.


Bra att veta:

Din handläggare har sekretess och får inte berätta något om dig utan ditt samtycke.


Du intygar i din ansökan att du lämnar rätt uppgifter. Kontakta alltid handläggaren om du är osäker på hur du ska fylla i ansökan eller om dina inkomster, utgifter eller din situation i övrigt har ändrats sedan du lämnade in ansökan.


Lagar som styr vilket beslut du får och handläggningen av ditt ärende är bland annat Socialtjänstlagen, Offentlighets- och sekretesslagen samt Förvaltningslagen. Önskar du ytterligare information om ekonomiskt bistånd kan du läsa mer på Socialstyrelsens hemsida eller kontakta din handläggare.


Ditt beslut kan överklagas, se information i beslutet eller kontakta din handläggare för mer information. Även om du får avslag på din ansökan kan du ansöka igen för nästa månad.

Sidan uppdaterades