Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Ekonomiskt stöd och rådgivning

Om du har problem med din ekonomi eller försörjning, finns det möjlighet att söka stöd hos kommunen. Det finns olika typer av hjälp att söka beroende på vilken situation du befinner dig i.

Hjälp med din försörjning

Ekonomiskt bistånd är en tillfällig ekonomisk hjälp när du inte längre kan försörja dig själv eller din familj. Försörjningstödsenheternas huvuduppdrag är att tillsammans med dig planera för hur du ska få ett arbete eller annan försörjning så fort som möjligt.


Det är viktigt att du först ansöker om andra möjliga ersättningar och har försökt att lösa din situation på egen hand. Om du är i behov av annat stöd för att bli självförsörjande kan du ta upp det med handläggare.

Läs mer om hur du ansöka om ekonomiskt bistånd här

Ansöka om stipendier

Kommunen ansvarar för administationen av åtta stiftelser som delar ut stipendier och bidrag.

Läs mer om vilka stiftelser som finns här

Sidan uppdaterades