Dödsboanmälan

Om tillgångarna som den avlidne har inte räcker, kan du göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan kallas också för förenklad bouppteckning.

För att kunna göra en dödsboanmälan får det inte finnas någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet. En annan förutsättning är att tillgångarna inte räcker till mer än begravningen och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

Du ansöker om dödsboanmälan i den kommun där den avlidne var bosatt. Du bör lämna in anmälan senast två månader efter dödsdagen. Handläggaren skickar sedan dödsboanmälan till Skatteverket.

Ansök om dödsboanmälan via blankett Pdf, 247.5 kB.