Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Telefon kommunens växel:

0451-26 70 00

Telefon Socialförvaltningensreception:

0451-26 87 00

Fax:

0451-823 44

Familjerätten

Telefontider

Måndag, tisdag, onsdag samt fredag klockan 08:30-09:30. Torsdagar mellan klockan 13:00-14:00.

Telefon: 0451-26 87 24


Skicka ett meddelande till:

Dödsboanmälan

När den avlidnes tillgångar inte räcker till kan en dödsboanmälan göras. Dödsboanmälan kallas också för förenklad bouppteckning. En förutsättning är att det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet, och att tillgångarna inte räcker till mer än begravningen och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

Bouppteckning

Vid varje dödsfall får dödsboet efter den som avlidit en bouppteckningsblankett som ska fyllas i och skickas till skattemyndigheten. En boupptäckning ska göras senast fyra månader efter ett dödsfall.


Om den avlidnes tillgångar inte räcker till begravningskostnaderna, kan dödsbodelägarna ansöka om ekonomiskt bistånd till kostnaden. Man kan få bistånd upp till ett halvt basbelopp med avdrag för tillgångarna i boet.


Dödsboanmälan ska göras i den kommun där den avlidne var bosatt. Anmälan bör lämnas in senast två månader efter dödsdagen. Boutredaren skickar dödsboanmälan till Skatteverket.


Kontakta oss

Om du har frågor om dödsboanmälan är du välkommen att fylla i kontaktformuläret nedan för att bli kontaktad av mottagningen för ekonomiskt bistånd.
Följande uppgifter behöver lämnas in till boutredaren

 • Dödsfallsintyg med släktutredning – beställs hos Skatteverket
 • Namn och adress till samtliga dödsbodelägare
 • Kopia av senaste självdeklaration – beställs hos Skatteverket, samt uppgift om skatt kommer att återbetalas
 • Uppgifter om kontanter på dödsdagen
 • Uppgift om utbetalningar som har kommit in efter dödsdagen
 • Kapital- och räntebesked per dödsdagen, beställs från banken/bankerna
 • Uppgift om eventuellt innehav av aktier och fonder
 • Uppgift om eventuella försäkringar
 • Uppgift om eventuella tillgångar såsom lösöre i bostad, smycken, bilar mm
 • Om bostaden är en bostadsrättslägenhet – intyg från bostadsrättsföreningen om lägenhetens värde samt eventuell belåning av den
 • Uppgift om skulder på dödsdagen, t ex hyra, vårdkostnader mm
 • Offert eller faktura på begravningskostnad
 • Offert eller faktura på gravsten
 • Eventuellt testamente
 • Eventuella fordringar pga. Fastighetsöverlåtelser
 • Inventeringsprotokoll från bankfack
 • Eventuell kopia av bouppteckning efter avliden maka/make


Tillgångar och räkningar i dödsboet

Man får inte röra några bankkonton eller betala några räkningar. De tillgångar som finns i boet ska i första hand användas till begravningskostnaderna.

När det kommer till räkningar till dödsboet och det saknas tillgångar, ska de anhöriga kontakta fordringsägarna och meddela detta samt begära anstånd. Om den avlidne har autogiro - stoppa i så fall dessa omgående hos respektive betalningsmottagare.

 

När dödsboanmälan är registrerad hos Skatteverket får de anhöriga en kopia som de kan skicka till eventuella fordringsägare. Alla skulder, utom begravningskostnaden och lån där det finns borgenär, avskrivs om det saknas tillgångar.


På Skatteverkets hemsida finns mer information om bouppteckning och dödsboanmälan.

Sidan uppdaterades