Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Socialförvaltningen

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Skicka ett meddelande till:

Bouppteckning

När någon har avlidit ska det göras en en bouppteckning. Då gör de som ingår i dödsboet en sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder.

Bouppteckningen ska skickas till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet.

Sidan uppdaterades