Begravning

Svenska kyrkan ansvarar för begravningar i Sverige och ska se till att också den som inte är med i ett kristet samfund får en begravningsplats.

Allmän begravningsavgift

Begravningsverksamheten är finansierad av en allmän begravningsavgift som du betalar via skattsedeln.

Det här ingår i begravningsavgiften:

Begravningsombud

Länsstyrelsen i respektive län utser ett begravningsombud i varje kommun. I Hässleholms kommun är Eva Axmin begravningsombud. Du når Eva Axmin på telefon 0709-84 54 38.

Ett begravningsombud företräder dig som inte är medlem i Svenska kyrkan. Ombudets uppgift är att se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Ombuden kontrollerar också att församlingarna beräknar begravningsavgiften rätt.

Samtliga församlingar inom Hässleholms kommun ingår i verksamhetsområdet: Farstorp, Hässleholm, Norra Åkarp, Röke, Sösdala, Tyringe, Vankiva, Verum, Vinslöv, Vittsjö och Västra Torup.

Du som inte är medlem i Svenska kyrkan kontaktar begravningsombudet när du inte tycker att dina intressen kring begravningsverksamheten är tillgodosedda. Du kontaktar också begravningsombudet när du har frågor om en begravning som inte Svenska kyrkan ska ha hand om.