Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Biståndshandläggare

Telefon växel: 0451-26 70 00

Korttidsboende

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

I Hässleholms kommun finns två korttidsboenden. Linnégläntan, som ligger i Hässleholm samt Lyckåsa, som ligger i Bjärnum. Korttidsvistelse finns för dig som behöver omvårdnad och kanske även behöver rehabilitering innan du återvänder hem från sjukhusvistelse.

Lyckåsa korttidsboende

Lyckåsa korttidsboende i Bjärnum

Linnégläntan korttidsboende

Linnégläntan korttidsboende i Hässleholm

Korttidsvistelse finns även för dig som måste få omvårdnad som inte kan tillgodoses i hemmet. Du kan då få stöttning och träning för att förhoppningsvis kunna återgå till hemmet. Ansökan om korttidsvistelse sker hos en biståndshandläggare i omsorgsförvaltningen som då utreder vilka möjligheter du har att få hjälp.

Växelvårdsboende

Till Lyckåsa i Bjärnum kommer främst personer med demenssjukdomar. På Lyckåsa bedrivs växelvård som finns för dig i behov av omfattande vård och omsorg, som i vanliga fall utförs av en anhörig eller närstående. Växelvård innebär att personen växlar mellan att vara hemma och vistas på Lyckåsa. Växelvård ger avlastning, återhämtning och vila för din anhörige eller närstående som är kvar i hemmet. Ansökan om växelvård sker hos en biståndshandläggare i omsorgsförvaltningen som då utreder vilka möjligheter du har att få hjälp.

Personal

Teamet som arbetar på boendena består av olika yrkeskategorier såsom omvårdnadspersonal, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, rehabiliteringsassistent och enhetschef. Utifrån de behov som framkommer gör personal, tillsammans med patienten, upp en planering för vilken vård, träning och omsorg denne behöver. En gemensam målsättning med vistelsen är viktig, så att både patient och personal strävar mot samma mål.

Avgift

Vistelse på korttids- och växelvårdsboende debiteras per dygn för omsorg och helkost. Omsorgsavgiften ingår i maxtaxan, tillredningskostnaden ingår i avgiftsutrymmet och råvarukostnaden subventioneras inte. Omsorg och kost debiteras från och med dagen efter ankomst till och med dagen du lämnar korttids- eller växelvårdsboendet. Det kan även tillkomma en månadsavgift för hemsjukvård.

 


Läs mer om avgifter för korttidsvistelse/växelvård i Hässleholms kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Lyckåsa

Enhetschef: 0451-266150

Samordnare: 0451-266151

Sjuksköterska: 0451-266152

Avdelning Österbo: 0451-266155

Avdelning Söderbo: 0451-266156

Avdelning Västerbo: 0451-266157

 

Adress: Verumsvägen 56, 282 62 Bjärnum

 

Linnégläntan

Enhetschef: 0451-266416

Sjuksköterska: 0451-266418

Avdelning: 0451-266419

Samordnare: 0451-266419

 

Adress: Skytteliden 6, 281 36 Hässleholm. Linnégläntan ligger vid målpunkt L på sjukhusområdet.

Mer information

Sidan uppdaterades 2020-10-19