Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Biståndshandläggare

Telefon växel: 0451-26 70 00

Korttidsboende

På ett korttidsboende får du tillfällig vård och omsorg dygnet runt. Korttidsboende finns för dig som behöver omvårdnad och kanske även behöver rehabilitering innan du återvänder hem från sjukhusvistelse.

Kommunens korttidsboende heter Lyckåsa och ligger i Bjärnum. På Lyckåsa bedrivs även växelvård för dig i behov av omfattande vård och omsorg, som i vanliga fall utförs av en anhörig eller närstående. Korttidsplatserna är till för dig som vid enstaka tillfällen är i behov av vård och omsorg dygnet runt. Du kan då få stöttning och träning för att förhoppningsvis kunna återgå till hemmet. Utifrån de behov som framkommer gör personal, tillsammans med dig, upp en planering för vilken vård, träning och omsorg du behöver. En gemensam målsättning med vistelsen är viktig, så att både du och personalen strävar mot samma mål.

Detta behöver du ta med dig

 • Kläder, inklusive ytterkläder
 • Stadiga skor som är bra att gå med inomhus
 • Hygienartiklar
 • Individuellt utprovade hjälpmedel (inkontinensskydd, blodsockerapparat, rollator, ev. rullstol mm)
 • Mediciner, egen dosett och apodos
 • Recept och frikort
 • Legitimation
 • Kontaktpärm, om sådan finns

Ansökan

Vilken hjälp du kan få beslutas av biståndshandläggaren. Du kommer i kontakt med biståndshandläggare via kommunens växel.


Kontakt

Besöksadress: Verumsvägen 56, Bjärnum

Telefon enhetschef: 0451-26 61 50

Telefon sjuksköterska: 0451-26 61 52

Telefon avdelningarna

 • Avdelning österbo: 0451-26 61 55
 • Avdelning söderbo: 0451-26 61 56
 • Avdelning västerbo: 0451-26 61 57

Vanliga frågor

Din kostnad beror på vilken inkomst du har, hur mycket hjälp du får samt dina boendekostnader. Om du erhåller hemsjukvård när du är på korttidsvistelse och/eller växelvård debiteras hemsjukvårdsavgiften separat.


Läs mer om avgifter för korttidsvistelse/växelvård i Hässleholms kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Korttidsplatserna är till för dig som vid enstaka tillfällen är i behov av vård och omsorg dygnet runt. Du kan då få stöttning och träning för att förhoppningsvis kunna återgå till hemmet.

Sidan uppdaterades