Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

För dig som bor på äldreboende (särskilt boende)

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Omsorgsförvaltningen tar ut avgifter för service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. De flesta avgifterna baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Din kostnad för hemtjänst i särskilt boende beror på vilken inkomst du har samt dina boendekostnader. Hemtjänst börjar debiteras från och med dagen efter inflyttningsdagen.

 

Helkost omfattar frukost, lunch, mellanmål samt kvällsmat. Maten börjar debiteras från och med dagen efter inflyttningsdagen.

Så här mycket kostar det

Hyresnivå förändras enligt Hässlehems hyresförhandlingar.

Hemtjänst

+ 0-2 125 kr/månad

Helkost

3 870 kr/månad

Högsta avgift (=högkostnadsskydd)

Du betalar aldrig mer än 2 125 kronor per månad för den omvårdnad och service som du erhåller på ett äldreboende. Måltidsavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Hyran varierar, beroende på lägenhetens storlek och standard, och fastställs enligt hyreslagen. Hyran debiteras från och med den dagen du tackar ja till den inflyttningsklara lägenheten. Hyran är inte inkomstbaserad och ansökan om bostadstillägg görs hos Pensionsmyndigheten och ansökan om bostadsbidrag görs hos Försäkringskassan.


Debiteringen upphör den dagen då lägenheten slutbesiktigas.


Nedan anger vi lägsta respektive högsta månadshyra på äldreboendena. På Ehrenborg, Hemgården, Nybo och Solgården avser det högsta beloppet hyra för en dubblett.


Så här mycket betalar du i hyra på våra äldreboenden

Björkhaga

2 964 – 3 883 kr

Ehrenborg

4 412 – 7 451 kr

Ekegården

4 421 – 4 948 kr

Hemgården

3 241 – 5 771 kr

Högalid

3 897 – 4 948 kr

Kaptensgården

5 054 – 5 157 kr

Nybo

3 884 – 5 575 kr

Sjögläntan

3 515 – 5 772 kr

Skansenhemmet

3 701 – 6 054 kr

Solgården

3 055 – 5 541 kr

Äldreboende som drivs i
enskild regi

4 301 kr


Hyran höjs årligen per den 1 januari.

Sänkning av minimibeloppet i särskilt boende med 9 procent av minimibeloppet för ensamstående 61 år och äldre, enligt socialtjänstlagen enligt avsnitt 7.4 i Riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun för insatser beslutade jämlikt i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

Om du har frågor om avgifter inom särskilt boende, ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner. Här hittar du kontaktuppgifter till de som kan hjälpa dig.

 

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö. Du har tre veckor på dig att överklaga. I bilagan till avgiftsbeslutet finns information om hur du överklagar.

Sidan uppdaterades 2020-10-19