Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

För dig som bor hemma (ordinärt boende)

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Omsorgsförvaltningen tar ut avgifter för service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. De flesta avgifterna baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Så här mycket kostar det

Din kostnad beror på vilken inkomst du har, hur mycket och vilken slags hjälp du får, samt dina boendekostnader.

Ordinärt boende

Hemtjänst

342 kr/timme

Hemtjänst, planerad icke avbeställd, per tillfälle

171 kr/tillfälle

Avlösning över 10 timmar, per månad

342 kr/timme

Trygghetslarm

213 kr/månad

Larminstallation, per installation

213/installation

Extra larmklocka till trygghetslarm

80 kr/månad

Trygghetsuppringning

156 kr/månad

Hemsjukvård

426 kr/månad

Boendestöd

426 kr/månad

Särskild service, per månad

2 125 kr/månadMåltider


Distribuerad middag

61 kr/portion + 11 kr/portion i

distributionsavgift

Sondmat

32 kr/förpackning

Kosttillägg, specialprodukt

61 kr/styck

Kosttillägg, per förpackning om 4

49 kr/förpackning

Middag vid dagverksamhet

61 kr/portionKostnad för korttidsvistelse/

växelvård


Korttidsvistelse/växelvård

71 kr för omsorg/dag

Kost

129 kr/dag


Högsta avgift (=högkostnadsskydd)

Du betalar aldrig mer än 2 125 kronor per månad sammanlagt för hemtjänst, avlösning, trygghetslarm, extraklocka till trygghetslarm, trygghetsuppringning, distributionsavgift, hemtjänst vid korttidsvistelse/växelvård, boendestöd och hemsjukvård. Måltidsavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Du betalar ingen avgift för:

  • Avlösning i hemmet 10 timmar per månad, därefter hemtjänstavgift
  • Dagverksamhet (måltiderna är avgiftsbelagda)
  • Uppsökande verksamhet
  • Samordnad vårdplanering
  • Behandling enligt smittskyddslagen
  • Dubbelbemanning
  • Kontaktperson

Om du har frågor om avgifter inom ordinärt boende, ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner. Här hittar du kontaktuppgifter till de som kan hjälpa dig.

 

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö. Du har tre veckor på dig att överklaga. I bilagan till avgiftsbeslutet finns information om hur du överklagar.

Sidan uppdaterades 2020-10-19