Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

För dig på korttidsvistelse/växelvård

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Omsorgsförvaltningen tar ut avgifter för service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. De flesta avgifterna baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Så här mycket kostar det

Din kostnad beror på vilken inkomst du har, hur mycket hjälp du får, samt dina boendekostnader.


Korttidsvistelse/växelvård

71 kr för omsorg/dag

Kost

129 kr/dag

Om du erhåller hemsjukvård när du är på korttidsvistelse och/eller växelvård debiteras hemsjukvårdsavgiften separat. Se nedan för högsta avgift.

Högsta avgift (=högkostnadsskydd)

Du betalar aldrig mer än 2 125 kronor per månad samman-
lagt för hemtjänst, avlösning, trygghetslarm, extraklocka
till trygghetslarm, trygghetsuppringning, distributionsavgift,
hemtjänst vid korttidsvistelse/växelvård, boendestöd och
hemsjukvård. Måltidsavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

Om du har frågor om avgifter för korttidsvistelse eller växelvård, ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner. Här hittar du kontaktuppgifter till de som kan hjälpa dig.

 

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö. Du har tre veckor på dig att överklaga. I bilagan till avgiftsbeslutet finns information om hur du överklagar.

Sidan uppdaterades 2020-10-19