Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

För dig som bor på äldreboende

Du som bor på äldreboende betalar avgifter för service, vård och omsorgsinsatser. Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. De flesta avgifterna baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Din kostnad för hemtjänst i särskilt boende beror på vilken inkomst du har samt dina boendekostnader. Hemtjänst börjar debiteras från och med dagen efter inflyttningsdagen.

 

Helkost omfattar frukost, lunch, mellanmål samt kvällsmat. Maten börjar debiteras från och med dagen efter inflyttningsdagen.

Så här mycket kostar det


Hemtjänst (per månad)

+ 0-2 170 kr

Helkost (per månad)

3 960 kr

Hyra

Enligt Hässlehems hyresförhandling

Hyran fastställs enligt hyreslagen och höjs årligen per den 1 januari. Den varierar, beroende på lägenhetens storlek och standard, och debiteras från och med den dagen du tackar ja till den inflyttningsklara lägenheten. Debiteringen upphör den dagen då lägenheten slutbesiktigas.

 

Hyran är inte inkomstbaserad och ansökan om bostadstillägg görs hos Pensionsmyndigheten och ansökan om bostadsbidrag görs hos Försäkringskassan.

 

Nedan anges lägsta respektive högsta månadshyra på våra äldreboenden. På Ehrenborg, Hemgården, Nybo och Solgården avser det högsta beloppet hyra för en dubblett.


Så här mycket betalar du i hyra på våra äldreboenden

Björkhaga

2 986 – 3 912 kr

Ehrenborg

4 445 – 7 507 kr

Ekegården

4 454 – 4 985 kr

Hemgården

3 265 – 5 814 kr

Högalid

3 926 – 4 985 kr

Kaptensgården

5 092 – 5 196 kr

Nybo

3 913 – 5 617 kr

Sjögläntan

3 541 – 5 815 kr

Skansenhemmet

3 729 – 6 099 kr

Solgården

3 078 – 5 583 kr

Äldreboende som drivs i
enskild regi

4 333 kr

Sänkning av minimibeloppet i särskilt boende med 9 procent av minimibeloppet för ensamstående 61 år och äldre, enligt socialtjänstlagen enligt avsnitt 7.4 i Riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun för insatser beslutade jämlikt i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

Om du har frågor om avgifter inom särskilt boende, ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner. Här hittar du kontaktuppgifter till de som kan hjälpa dig.

 

Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö. Du har tre veckor på dig att överklaga. I bilagan till avgiftsbeslutet finns information om hur du överklagar.

Sidan uppdaterades