Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

För dig som bor på äldreboende

Du som bor på et äldreboende betalar för service, vård och omsorgsinsatser. Hur mycket du behöver betala regleras i socialtjänstlagen och fastställs av kommunfullmäktige. De flesta av avgifterna baseras på prisbasbeloppet, som fastställs av regeringen och justeras varje år.

Din kostnad för hemtjänst i särskilt boende beror på vilken inkomst du har samt på hur hög din hyra är. Du betalar för den hjälp du får av hemtjänsten från med med dagen efter att du har flyttat in på ditt särskilda boende. På boendet erbjuds du helkost, som omfattar frukost, lunch, mellanmål och kvällsmat. Även för maten betalar du från och med dagen efter att du har flyttat in.

Så här mycket kostar det


Hemtjänst (per månad)

+ 0-2 170 kr

Helkost (per månad)

3 960 kr

Hyra

3 036 – 7 632 kr

Hyran fastställs enligt hyreslagen och höjs årligen per den 1 januari. Vilken hyra du får för ditt boende varierar, beroende på lägenhetens storlek och standard, och debiteras från och med den dagen som du tackar ja till den inflyttningsklara lägenheten. Om du flyttar så behöver du inte betala från och med att lägenheten har slutbesiktigats.


Hyran är inte inkomstbaserad och ansökan om bostadstillägg görs hos Pensionsmyndigheten. Om du behöver ansöka om bostadsbidrag så kan du göra det hos Försäkringskassan.


Här nedan kan du läsa om månadshyrorna på våra respektive äldreboenden. Observera att de högsta hyrorna som anges på Ehrenborg, Hemgården, Nybo och Solgården avser hyran för en dubblettbostad.


Så här mycket betalar du i hyra på våra äldreboenden

Björkhaga

3 036 – 3 977 kr

Ehrenborg

4 519 – 7 632 kr

Björksäter

7 192 kr

Hemgården

3 320 – 5 911 kr

Högalid

3 992 – 5 068 kr

Kaptensgården

5 177 – 5 283 kr

Nybo

3 978 – 5 711 kr

Sjögläntan

3 600 – 5 912 kr

Skansenhemmet

3 791 – 6 201 kr

Solgården

3 129 – 5 676 kr

Äldreboende som drivs i
enskild regi

4 405 kr

Du som är ensamstående och har fyllt 61 år kan få en sänkning av minimibeloppet i särskilt boende med nio procent.

Om du har frågor om våra avgifter för särskilt boende, får du gärna ta kontakt med någon av våra kontaktpersoner.


Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut så kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö. Du har tre veckor på dig att överklaga efter att du har fått beslutet. I bilagan till avgiftsbeslutet finns information om hur du överklagar.

Sidan uppdaterades